This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש MQ-4C Triton של חיל הים האמריקאי, אשר נבנה על ידי חברת נורת’רופ גרומאן, השלים ניסויי מעבדה רשמיים וטיסת ניסיון שמתבססים על תוכנה חדשה שתשפר את יכולותיו המבצעיות של הכטב"ם ותאפשר כשירות מבצעית מוקדמת (EOC) בתחילת 2018.

על פי הודעת החברה לתקשורת, בחיל הים ערכו את טיסת הניסיון הראשונה, שהתבססה על עדכון התוכנה שנועד להרחיב את יכולות הכלי – כולל מערכת להתראה על תנועה והימנעות מהתנגשות (TCAS), מערכת לשליטה על מספר כלים אוויריים וכן מערכת חיישנים רב-תפקודית.

דאג שאפר, סגן הנשיא לתכנית ה-Triton בחברת נורת’רופ אמר: "הטמעת התוכנה החדשה כעת מרחיבה את יכולותינו המבצעיות הימיות בתחומי המודיעין, מעקב, סיור ואיכון, ומקרבת אותנו למשימות מבצעיות באוקיינוס השקט. הטיסות הללו מציגות עוד יותר את הערך והפוטנציאל האדיר של המערכת".

הכלי הינו כטב"ם שמצטיין ביכולות המודיעין, מעקב וסיור שלו (ISR) באמצעות מגוון חיישנים (מכ"ם, אלקטרו-אופטיקה, אינפרא אדום, אלקטרוניקה). הוא מספק מודיעין בזמן אמת ומסוגל גם לאתר כלים ימיים. מערכת החיישנים שלו מעניקה מודעות חסרת תקדים של 360 מעלות. הוא יכול לטוס במשך עד 24 שעות בגבהים של עד 56,500 רגל באוויר עם טווח מבצעי של 8,200 מייל ימי, ומסוגל לסרוק עד מיליון מייל מרובעים של שטח אוקיינוס בגיחה אחת.