This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המפה השנתית לטרור ואלימות פוליטית אשר פורסמה לאחרונה הצביעה על שנת 2015 כשנה הקטלנית ביותר כתוצאה מאלימות טרור מזה כמעט עשור, ובה טרוריסטים התמקדו בצורה בולטת באזרחים ובהתכנסויות ציבוריות. דבר זה מסמן את העלייה הראשונה במדד הסיכון מטרור גלובלי מאז שנת 2013, כאשר מדד הסיכון בשמונה עשרה ארצות עלה, וירד בשלוש עשרה מדינות.

חברת Aon Risk Solutions, אשר פירסמה את הדו"ח, אומרת כי מאז שהחלה לאסוף נתונים אמפיריים על מנת ליצור את המפה בשנת 2007, פיגועי ירי גברו על מטעני נפץ בעולם המערבי, בעוד שהתמקדות במרחבים ציבוריים אזרחיים הפך ליותר ויותר נפוץ. מאז ינואר 2015, כמעט שליש (31 אחוזים) מסך מתקפות הטרור בעולם המערבי שמו להן למטרה התכנסויות אזרחיות וציבוריות.

האיום הגלובלי אשר מציב ארגון הטרור דאעש שולט בחלקים נרחבים בממצאי המפה בשנה זו, שכן הקבוצה נכנסה אז לשלב אגרסיבי יותר בו ניסתה ליזום מתקפות טרור מרובות נפגעים בשנת 2015 ובתחילת 2016, כאשר ארצות הברית, צרפת, טורקיה, ובלגיה נפגעו כולן. פעילויותיו של ארגון הטרור תרמו גם לשמירה או הגברה על רמות הסיכון ביותר מתריסר מדינות ברחבי העולם. אקטיביזם מצד הימין הקיצוני של המפה הפוליטית כמו גם חוסר שקט אזרחי אשר נובעים ממשבר הפליטים הנוכחי באירופה וההשפעה הגוברת של מפלגות קיצוניות יצרו גם הם עלייה ברמות הסיכון.

“המפה שלנו לשנת 2016 מציגה חוסר יציבות אזורית גוברת וספקטרום הולך וגדל של סיכונים פוטנציאליים," אמר סקוט בולטון, מנהל ניהול סיכונים בחברת Aon Risk Solutions. "האיומים המודגשים במפה אמורים לעודד מנהיגים עסקיים עם דריסת רגל גלובלית לאמץ גישה אסטרטגית יותר לניהול סיכונים על מנת להגביל את ההשפעה של אותן מתקפות על אנשי החברה, פעילויותיה ונכסיה. ההבנה כיצד הם חשופים לסכנה היא המפתח להשגת תוצאה זו."