This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רבות נאמר לאחרונה על המוכנות לקראת מתקפות סייבר. מחלקות וסוכנויות המודיעין, ביטחון המולדת, וההגנה אמונות על הצבת הגנות, בניית תכניות פעולה ברורות, והוצאתן לפועל אם וכאשר הן נדרשות לכך. אך מתברר, שהחלק האחרון עלול להתברר כבעייתי באומה הטכנולוגית ביותר בעולם, שכן אף אחד לא יודע לגמרי מי אמור להיות אחראי במקרה של מתקפה כזו.

דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי המשרד לאחריותיות ממשלתית בארה"ב הטיח ביקורת על משרד ההגנה על כך שלא הגדיר בבירור מי אחראי במקרה של מתקפת סייבר על ארצות הברית. הפנטגון, כך נטען בדו"ח, "לא הגדיר בבירור את תפקידיו ואת אחריותו בתקריות סייבר."

במקרה של מתקפה, משרד ההגנה אמור לספק תמיכה למחלקה לביטחון המולדת – הסוכנות האזרחית אשר אמונה על הובלת מאמץ ההגנה – אך זהו הקשר היחיד הברור. ה"מי", ה"מה", וה"מתי" אשר אמורים להתלוות לכך מעורפלים הרבה יותר.

אותה עמימות היא תוצאה של שתי הוראות שונות אשר הוגדרו על ידי שתי מחלקות צבאיות שונות. הפיקוד הצפוני של ארה"ב אומר כי הוא יהיה אחראי לתמוך בסוכנויות אזרחיות בזמן מתקפה. הפיקוד הדרומי אומר בדיוק אותו דבר.

“הליקוי הזה גרם לחוסר ודאות בנוגע למי במשרד ההגנה אמור להגיב או לתמוך ברשויות האזרחיות בזמן תקרית סייבר וכיצד הם אמורים לתאם תגובה שכזו," לשון הדו"ח.

עוד לפי הדו"ח, משרד ההגנה אינו מסוגל "להבטיח באופן סביר" כי הוא יהיה מסוגל לתמוך כראוי בסוכנויות האזרחיות והארגונים בזמן מתקפה, משום הביורוקרטיה המסובכת והמבולבלת."

"הפער, וחוסר הוודאות כתוצאה ממנו, עלולים להפריע ליעילות ולזמן התגובה של מחלקות הגנה קריטיות במתן תמיכה לרשויות האזרחיות בזמן מקרי חירום הקשורים לסייבר," נכתב בדו"ח במסקנה המרשיעה.