This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בסדנת עבודה בה השתתפו מנהיגים ממשרד הביטחון האמריקני, מעבדת המחקר הצבאית, המכון לניתוח הגנתי ומספר אקדמאים נבחרים אשר נערך בארה"ב לאחרונה, פורסם דו"ח אשר מנסה לדמיין את שדה הקרב העתידי בשנת 2050.

בעולם אשר נחזה בסדנה, כטב"מים מזוינים יסיירו בשמיים בחיפוש אחר מטרות אויב להרוס. שלא כמו כיום, כאשר בן אדם תמיד מפעיל את הפלטפורמה הבלתי מאוישת, בעולם עתידי זה אין שום צורך בבני אדם להחליט החלטות ולחיילים, מציין הדו"ח, תהיה שליטה מוגבלת על הרובוטים החכמים הפועלים בשטח. "ההבדל הוא שבעולם הקיים, החלטות אנושיות הן שלב נחוץ בתהליך, וכך מפעילים בני האדם שליטה פוזיטיבית," נכתב בדו"ח, "בעוד שבעתיד, בני האדם יוכלו רק להתבונן בהתרחשויות אך יוכלו לפעול לאחר פעולה או בציפייה להתרחשות מסוימת."

בני האדם אשר יילחמו בחזית יהיו מתקדמים טכנולוגית במידה רבה מאשר אלו בלוחמה המודרנית: "אדם-העל יכלול שלד חיצוני, שתלים ממגוון רחב ויהיה בעל גישה רציפה להשבחה חושית וקוגניטיבית," נאמר בדו"ח. השבחות אלו יכולות להיות כתוצאה מטכנולוגיה חיצונית או אפילו תוצאה של הנדסה גנטית.

בעוד שטכנולוגיה תשפר את חיילי העתיד על מנת להעניק להם יתרון בקרב, היא גם תהפוך אותם לפגיעים למתקפה, עם כוחות אויב המנסים לנטר ולשבש אותות ביו-פיזיים ויכולות לקבלת החלטות בחיילי-העל.

הדו"ח, על שאף הוא ציון דרך בתפיסת השימוש ברובוטיקה והשבחה ביולוגית בשדה הקרב ובמלחמה, אינו מציג בשום צורה דעה יחידנית. בעשורים האחרונים, ובמיוחד בעשור האחרון, דיבורים על השבחה ביולוגית וגנטית בבני אדם היו רווחים בקרב מדענים ופילוסופים. המחשבה על עתיד בו לבני אדם יש שליטה מוגבלת על רובוטים, בקרב או מחוצה לו, יצרה דיונים סוערים בשיח האתי והטכנולוגי. דוגמא עכשווית לכך היא המכתב הפתוח אשר נחתם על ידי אלף חתומים, ביניהם סטיבן הוקינג, אילון מוסק ונועם חומסקי, בין השאר, אשר קורא לפיקוח והגבלה על נשקים אוטונומיים.

להרשמה לניוזלטר.