This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Illustration
אילוסטרציה

היכולות המבצעיות של הצוללות מדגם "דולפין" המתקדם של צי המעמקים הישראלי מעוררות סקרנות רבה במערכות הביטחוניות של העולם. אולם העניין העיקרי מתמקד בטילי השיוט  "פופאי טורבו" מתוצרת מפעלי רפא"ל (רשות פיתוח אמצעי לחימה) הישראלית, אשר על פי פרסומים זרים מעניקים לצוללות ה"דולפין" את היכולת לשגר ראשי נפץ גרעיניים אל מטרות אויב.

מהן בעצם תכונותיו המבצעיות של טיל השיוט המשוכלל הזה, על כך אין מענה חד משמעי ורשמי, אך אך על פי מגוון הפרסומים, כולל ישראליים, מדובר בדגם ייחודי הקרוי "פופאי טורבו" שייעודו: טיל שיוט לשיגור מצוללות. על פי פרסומים זרים, הטיל מסוגל לשאת ראש חץ גרעיני במשקל 200 ק"ג. הדגם הייחודי הזה מופעל באמצעות מנוע סילוני בעל דלק נוזלי. אורך הטיל 6.25 מטר והטווח שלו עשוי להגיע עד 1500 ק"מ.

Israel HLS

על פי נתוני משקל הפצצה המשוגרת בראש הטיל, ניתחו מדעני "הפדרציה של המדענים האמריקאים" את מידת כוח ההרס בעת פיצוץ גרעיני ומסקנתם היא זו: מהירות הרוח הנוצרת בעת הפיצוץ עשויה להגיע למאות קילומטרים בשעה. טווח ההדף משתנה בהתאם לעוצמה המקורית של הפצצה ובהתאם לגובה הפיצוץ מעל פני הקרקע. טווח הפיצוץ אינו מקסימלי כאשר הפיצוץ מתרחש על פני הקרקע או באזורים נמוכים, והוא מתרחב ככל שגובה הפיצוץ גדל עד לנקודת אופטימום שממנה והלאה הטווח הולך ומתקצר.

תחשיב שנעשה על פי שיטות מדידה מדעיות של רדיוס נזקי הפצצה המתפוצצת – בהנחה שעוצמתה הבסיסית, הקטנה יחסית, היא של 4 קילוטון – מבהיר כי במקרה של פיצוץ על פני הקרקע, מבני בטון מוצקים יפגעו קשות או ייהרסו כליל בקוטר של כ-300 מ' מנקודת המגע עם הקרקע. הפגיעה באנשים תהיה בשיעור של 100%. במקרה של פיצוץ באוויר מעל המטרה יתמוטטו כל המבנים וייהרגו כל האנשים בשטח שקוטרו 1.66 ק"מ, וזאת בלי לקחת בחשבון את נזקי הקרינה הרדיואקטיבית שנזקיה הישירים – מוות מידי או כוויות עמוקות ומסוכנות לחיים – יחולו עד לקוטר של 3.57 ק"מ.