This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Marines, Moroccan soldiers train on non-lethal tactics, weapons during African Lion ‘10קולות מחאה העולים מרשתות חברתיות וממדיות תקשורתיות שונות, קוראים לממשלות להגדיל את הפיתוח של כלי נשק לא קטלניים (אל-הרג).

משפחת כלי הנשק הלא קטלניים מגוונת מאוד וכוללת בעיקר חימוש הנועד להרחקה, פיזור הפגנות ואירועי הפרת סדר. בין הכלים בקטגוריה ניתן למנות כדורי גז וגומי, סילוני מים ואוויר, גלי רדיו,  מיקרו וקול, צבע, ריח, אבנים ועוד.

במהלך העשור הקרוב צפוי שוק כלי הנשק הלא קטלניים לצבור גידול משמעותי מאוד בעיקר בקונפליקטים "לא סימטריים" בין משטרות וארגוני אכיפת חוק מחד וקהלי מפגינים מאידך.

הלקח הנלמד מהעימותים של העשור האחרון בעיראק, סוריה, מצרים, סין, ישראל ואוקראינה הכוללים בתוכם גם עימותים עם קהל אזרחי רב, התקוממויות עממיות ומחאות חברתיות רחבות היקף הגובלות בהפרות סדר – העלה על סדר היום את הצורך הגובר בשימוש בנשק בלתי קטלני ולא פחות מכך את חוסר תשומת הלב שניתנה לנושא בשנים האחרונות.

ישנה דרישה גוברת והולכת ממפקדי משטרות וארגוני אכיפת חוק וסדר ציבורי להשתמש בנשק אל-הרג גם כדי לנצח בקרב התודעתי. בכך, על ידי הימנעות מנפגעים בנפש במהלך הפגנות ומחאות, ניתן להחזיר את הסדר הציבורי על כנו במהירות יחסית ולהשיב את האמון של האזרחים בארגוני החוק.

iHLS – Israel Homeland Security

השינויים הגיאו-פוליטיים והמחאות העולמיות מדרבנים ממשלות וצבאות בכל העולם, להשקיע בפיתוחים טכנולוגיים משמעותיים אשר יסייעו להפחית את השימוש בנשק קטלני ולחסוך חיי אדם.

מחקר שכותרתו "כלי הנשק הלא קטלניים: תעשייה, טכנולוגיה ושוק לשנים 2014 עד 2020" ואשר פורסם על ידי ה-HSRC  (המכון ללימודי בטחון המולדת) ונחשב למקיף ולמשמעותי ביותר בתחום קובע, כי שוק כלי האל-הרג בהתאם לגידול ה-CAGR העומד על 11% יכפיל את עצמו עד שנת 2020.

הדוח הכולל 425 עמודים, מנתח את מגמות השוק הזה, המוערך במיליארדי דולרים רבים בפרספקטיבות רבות, ביניהן טריטוריות גיאוגראפיות, מדינות, שווקים ורטיקאליים, טכנולוגיות ויישומים, מוצרים, מחירי חימוש מתכלה ותחזיות שוק שונות הכוללות מגמות בתעשייה, אצל צרכני הנשק (יחידות לוחמה בטרור וסדר ציבורי), אופייני שימוש סקטוריאליים ואזוריים וכן בוחן הדו"ח את המגמות החדשות והעתידניות של תחום הנשק הלא קטלני.