This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

21427530_lלא רק אזרחים תמימים עושים שימוש באמצעי תקשורת ובטכנולוגיית המידע, גם גורמי טרור ופשיעה.

העולם המודרני בו אנו חיים, מכתיב שימוש רב באמצעי תקשורת אלקטרוניים מסוגים שונים הכוללים תקשורת קווית וסלולארית, גלישה באינטרנט, דואר אלקטרוני, מערכות מסרים מיידיים, מסרונים ועוד.

גם ארגוני גרילה או חברי תאי טרור עושים שימוש, מטבע הדברים באותן מדיות בדיוק על מנת לתכנן פיגועים, להצטייד ולהתחמש, לבצע בפועל אקט טרוריסטי ולתאם הימלטות מזירה נתונה, תא שטח או מדינה.

היכולת האמתית של מדינות להילחם בהתארגנויות טרור נבחנת כיום בשימוש באמצעי איתור, איכון ויירוט אלקטרוניים של כל אמצעי תקשורת בו היא מסוגלת לטפל ולהפיק ממנו מידע מודיעיני, כך שהיא בהכרח חייבת להיות מחוברת לתשתיות התקשורת המקומיים על מנת להיות מסוגלת להגיע למעשה לכל תעבורה אלקטרונית אפשרית באמצעותה יכולים טרוריסטים לפעול.

את סך הפעולות המודיעיניות אותן מבצעים ארגוני ביטחון באכיפה באמצעי תקשורת אזרחיים מכנים סיגינט – Signal Intelligence  והן כוללות בדרך כלל האזנה לשיחות בטלפונים סלולאריים, קוויים או העוברות בתווך אינטרנטי כ- Voice over IP וכן את מיקומי המשתתפים בשיחה, לעיתים עד רמת GPS.

ובכן, כיצד נראית מחרוזת המודיעין הסיגינטית?

בראשיתה נמצאת הגדרת הצורך. קברניטי ארגון המודיעין קובעים את היעדים לגביהם דרוש מודיעין וקציני היירוט מתרגמים את הדרישה המבצעית להאזנה ספציפית המתבססת על מספר טלפון מסוים, שם של טרוריסט מבוקש, או כתובת IP של מחשב חשוד.

iHLS – Israel Homeland Security

כאן נכנסות מערכות טכנולוגיות מסווגות וייעודיות לפעולה ומאפשרות לסוכנים של ארגון הביון להקליט כל תעבורת מידע (Information Transaction) החשודה כקשורה לטרור. בתום ההקלטה ולעתים במהלכה מתעדים את תוכנה (התוכן שלה) והמידע עובר לקציני עיבוד והערכת המידע המתקבל ממקורות שונים ומגוונים.

כל תכני השיחות והגלישות, המסרונים והמיקומים הנאספים מאמצעים סיגינטיים שונים נכנסים לתוך מאגרי מידע עצומים, מהם ניתן לחלוץ במהירות כל פרט חיוני ובכך לתת משמעות מבצעית, למידע ולהסתייע בו לפעילות טקטית לסיכול טרור.

מערכת הסיגינט הגדולה והידועה ביותר בעולם היא האשלון האמריקנית. בסיס בארצות הברית אולם חוות רחבות ידיים המאוכלסות באנטנות קליטה ויירוט תשדורות מפוזרות על פני כל הגלובוס ומופעלות בעיקר בידי בנות בריתה: קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ובריטניה ומתוך הפריסה הגאוגרפית ברור שהמערכת למעשה מכסה את התשדורות בעולם.