This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

3277307_s featureהיצוא הביטחוני הטורקי הגיע לשיא של כל הזמנים בשנת 2013 – 1.4 מיליארד דולר, כך לפי דיווחי בכירים בענף. בהרבה מהמקרים המאמצים הטורקיים נעשים במקביל לפרויקטים ביטחוניים ישראלים.

מדובר בעלייה של 10% לעומת 2012. לטיף אליס, ראש עמותת היצואנים של תעשיית הביטחון במדינה, סיפר שלמרות שהיצוא באופן כללי לא צמח התחום הביטחוני דווקא התחזק בצורה משמעותית. כך לפי הדיווח ב Defense News.

לפי הנתונים היצוא הביטחוני הטורקי צמח ב-43% בשנים 2008-2012 – שליש מהתוצרת הביטחונית באותן השנים הופנתה ליצוא. המטרה בשנת 2014, לדברי אליס, היא להגיע ליצוא בהיקף של 2 מיליארד דולר – גידול של 44% לעומת 2013.

iHLS – Israel Homeland Security

האחראית לגידול יוצא הדופן היא במידה רבה TAI הטורקית, Turkish Aerospace Industries, שיצאה בהיקף של כחצי מיליארד דולר – כמעט 40% מכל היצוא הביטחוני. כוכבי היצוא הטורקי ל-2013 הם חלקי מסוקים, מנועים, רק"מ, סירות, טילים, רקטות, משגרים, נשק קל ומערכות אלקטרוניות – בין האחרונות נכללים משדרים, מערכות שליטה ובקרה, סימולטורים, חיישנים ותוכנות.

אנשי מערכת הביטחון בטורקיה סיפרו שאחת מהשאיפות הלאומיות היא להגיע להיקף יצוא של 25 מיליארד עד שנת 2023, אז תציין הרפובליקה הטורקית 100 שנים להיווסדה.