This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

15451805_sמחלקת ביטחון המולדת בארצות הברית החלה בהקמת מרכז קניות, שבו יוכלו כל סוכנויות הממשל והרשויות המקומיות לרכוש כלים וידע לצרכי אבטחת מידע, כך לפי דיווח ב Help Net Security.

לפי Businessweek, המחלקה לביטחון המולדת קיבלה תקציב של 6 מיליארד דולר כדי להוציא לפועל את התוכנית, וכרגע היא מקבלת הצעות למכרזים. חברות גדולות כמו לוקהיד מרטין ונורת'רופ גרומן מעורבות בענין, בנוסף למספר חברות אבטחת מידע חשובות. לפי התקנות רק חמש חברות יוכלו לזכות במכרז.

i-hls.com/he

נשיא ארצות הברית ברק אובמה הוציא הוראה מבצעית בחודש פברואר, בה הוא בין היתר מורה למחלקה לביטחון המולדת לוודא שרשתות המחשבים של הממשל האזרחי מוגנות היטב בפני מתקפות סייבר. למרות שהענין החל בתור תוכנית אזרחית, גם סוכנויות ביון והממסד הביטחוני יוכלו להנות מהתוכנות, החומרה ושירותי היעוץ שמוצעים במסגרתה.

אחת מהסיבות המרכזיות להקמת מרכז הקניות היא בעית חוסר התקציב היחסי של סוכנויות קטנות, שמנע מהן לרכוש בכוחות עצמן פתרונות הגנה, והביא לכך שהן נותרו לא יכולת להגן על עצמן ביעילות מפני מתקפות סייבר. מטרה נוספת היא לעודד את אותן הסוכנויות לדווח על התקיפות נגדן לגורמים המתאימים.

BcpIT650x90