This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארצות הברית בחר סוף סוף במנצחים שיפתחו את הפלטפורמות לרכבי הקרב הרובוטיים (Robotic Combat Vehicle – RCV) הקלים והבינוניים שלו. הצבא מתכנן להעניק ל-Textron חוזה להרכבת ארבעה דגמי אבטיפוס בינוניים ל-RCV ול-QinetiQ North America חוזה להרכבת ארבעה דגמי אבטיפוס קלים ל-RCV.

התכנון המקורי היה שהצבא יעניק עד שני חוזים לכל קטגוריית משקל, אך לבסוף הוחלט להעניק חוזה אחד לכל קטגוריה.

דגמי האבטיפוס ל-RCV יופעלו כדי לבחון אם ניתן לשלב רכבים בלתי מאוישים עם משימות צבאיות. שני סוגי ה-RCV, הקלים והבינוניים, יעברו סדרת ניסויים ומבחנים ברמה הפלוגתית בסוף שנת 2021. התוצאות מהניסויים יסייעו לצבא להחליט כיצד להתקדם עם רכבים בלתי מאוישים בשדה הקרב.

“לרובוטים יש את היכולת לגרום למהפך בדרך שאנחנו מקיימים מבצעים על הקרקע," אמר תת-אלוף רוס קופמן. " לא משנה אם מדובר בחיזוק כוח האש של החייל, פריצה לעמדת אויב או סיור, אנחנו רואים את הרכבים האלו מספקים למפקדים יותר זמן לקבלת החלטות וככאלה שמפחיתים לחיילים את רמת הסיכון בקרב."

באוקטובר האחרון, Textron ו-Howe & Howe הציגו את ה-Ripsaw M5 RCV, טנק בלתי מאויש המבוסס על הניסיון של החברה ביצור טנקים קטנים בלתי מאוישים. ה-M5 מנצל טכנולוגיות כגון שריון מודולרי, מתלה מתקדם ומגוון חיישנים.

צוות ה-Ripsaw אמרו ל-Defensenews.com בראיון, שגרסה של ה-M5 תיגש להתחרות בתחרות של הצבא ל-RCV קל ול-RCV בינוני.

צוות ה-Qinetiq הגישו גרסה של הרכב המודולרי והאוטונומי (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle) שיתחרה להיות ה-RCV הקל של צבא ארצות הברית.

בנוסף לכך, הצבא מעוניין באפשרות לפתח RCV במשקל כבד. הצבא  משתמש כרגע בגרסה בלתי מאוישת לנגמ"ש ה-M113 כפלטפורמה לניתוחים ואבחנות.