This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דרום קוריאה מרחיבה את יכולותיה בתחום התמיכה הלוגיסטית באמצעות יישום טכנולוגיות עדכניות. משרד ההגנה מתכנן לישם טכנולוגיות מתקדמות בתחומי הביג דאטה, הדפסה בתלת מימד, רחפנים ועוד כדי לתגבר את המערך הלוגיסטי של הצבא. התוכנית מהווה חלק מהרפורמה הגנה 2.0 המיועדת להפוך את צבא דרום קוריאה לצבא קטן וחכם יותר המסוגל להתמודד עם איומי ביטחון מסורתיים וחדשים, הן מבפנים והן מחוץ לחצי האי.

בעזרת ישום אנליטיקת ביג דאטה, מתכוון משרד ההגנה להקים מערכת מידע לוגיסטי צבאי משולבת עד מחצית 2019, במקום המבנה המפוצל הקיים. המשרד מאמין כי המערכת החדשה תסייע לקבל תחזיות יעילות יותר לגבי הביקושים העתידיים לאספקה צבאית, כך מדווח yonhapnews.co.kr.

בתחום ההדפסה בתלת מימד, מתכננת דרום קוריאה לייצר בטכנולוגיה זו חלקי רכיבים של הציוד הצבאי הישן שקווי הייצור שלהם נסגרו או קשה לתחזק אותם בגלל עלויות גבוהות וכו'. הסדר שנחתם בדצמבר האחרון עם שר התעשיה כלל פיתוח של טכנולוגיות הדפסה בתלת מימד היישימות לתעשיה הביטחונית.

גם טכנולוגיות רחפנים ישולבו כדי לשפר את יעילות אספקת המזון, התרופות, התחמושת וציוד חירום אחר לאזורים מרוחקים בזמן מלחמה, כמו גם בזמן רגיעה. כצעד ראשון, משרדי ההגנה והתעשיה בשיתוף יצרניות הרחפנים מתכננים לשלב 10 דגמי אבטיפוס של רחפנים, שיכולים לעמוד בדרישות הצבא. הדבר יקרה בחלק השני של 2018. לאחר מכן, עד שנת 2023 הרחפניים ייבחנו וייפרסו בעמדות הכלליות של הצבא וביחידות מרוחקות שונות.

“פלטפורמת הלוחם", ציוד קרב חכם הכולל קסדות מתקדמות עמידות לכדורים ורובי צלפים, תוכנס גם היא לשימוש כחלק מהמאמצים לשמור על יכולות הקרב תוך צמצום גודל הכוחות.