This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תפיסה חדשה של רשת רחפנים מיועדת להתמודד עם מגבלות האנרגיה של הרחפן הבודד באמצעות תגבור החיבוריות שלו לרחפן נוסף, מה שמאפשר להם לשתף משאבים וליצור צי הפועל באופן מתמשך ומקיים את עצמו. המטרה היא בעיקר לאפשר את פעילותם המתמדת של רחפני מעקב המיועדים לאיתור ושיבוש רחפני חובבים המופעלים על ידי גורמי טרור.

קבוצת חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' ואוניברסיטת Koc פיתחו את רעיון האינטרנט של הרחפנים הנייטרלי לאנרגיה (enIoD).

מדובר למעשה במסגרת לרשת רחפנים למטרות ביטחון, שאינה זקוקה להפסקה, ופועלת באופן מתמשך כאשר הטעינה והעברת הנתונים משולבות לתוך פעילותו. המערכת מאזנת את עצמה באופן אוטונומי ואף מתקנת את עצמה.

ברשת האינטרנט של הרחפנים, הרחפנים עצמם מסוגלים להוות לא רק נקודות חיבור ברשת אלא גם כקישורים בין נקודות החיבור. במקרה של כשל בחיבור תקשורת כלשהו, אם בין הרחפנים או בין הרחפנים ללווינים או לתחנות הקרקעיות, הרחפנים עצמם יכולים להעביר פיזית את חבילות הנתונים דרך הקרע. אותו הדבר גם בתחום האנרגיה: במקרה שהאנרגיה בתחנת הטעינה מתחילה לרדת, הרחפן יכול להעביר פיזית אנרגיה מתחנה טעונה יותר, כך מדווח motherboard.vice.com.

הנייטרליות האנרגטית של הרשת מושגת באמצעות מערכת קצירת אנרגיה היברידית שמסתמכת על מקורות מתחדשים בקנה מידה קטן. במקום שכל תחנת טעינה ברשת תתחבר לרשת החשמל הגדולה, כל אחת יכולה

להיות בעלת תאים סולאריים או טורבינת רוח משלה. הרשת המקשרת כל תחנת טעינה היא, כאמור, הרחפנים עצמם.

בעזרת תחנות טעינה אלחוטיות המפוזרות בשטח רחב, הרחפנים מסוגלים לטוס כמעט ללא צורך לנחות.