This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשנים האחרונות פותחו מערכות נגד כטב"ם בצורות שונות על בסיס מגוון טכנולוגיות, במטרה להתמודד עם האיומים שמציבים כלי טיס בלתי מאוישים עוינים. לאחרונה, פרסם משרד ההגנה הלאומי של סין תמונות המציגות את ניסוי הירי בבייג'ין של מה שנראה כמו מערכת חדשה נגד כלי טיס בלתי מאוישים.

המערכת המוגנת המורכבת על גבי משאית, שהוגדרה על ידי המשרד כמערכת הגנה אווירית לטווח קצר, נראית מורכבת על שני כלי רכב לפחות: באחד נראה ציוד איתור ושיבוש, בעוד שהשני מצויד במכ"ם, מערכת שיבוש אלקטרוניות וצריח אלקטרו-אופטי קטן, כולם מורכבים על הגג.

לפי janes.com, משדר לייזר, מכשיר מעקב (אלקטרו-אופטי ותרמי) ומערכת לייזר לאיכון טווח ממוקמים על פלטפורמה מיוצבת, ניתנת לסיבוב והגבהה, המורכבת על הגג של הרכב השני.

לאחרונה, הציגה החברה הביטחונית הסינית SZMID גרסה משלה למערכת נגד כטב"מים, המיועדת להתמודדות עם חדירה בלתי חוקית של כטב"מים, ומסוגלת לשבש את הניווט שלהם ולאלץ אותם לנחות או לשוב לבסיסם, לפי defence-blog.com.