This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

איום הטרור הגובר בעולם כפי שנתפס על ידי הרשויות במדינות שונות הביא לתגבור אמצעי הנגד ולהליכי חקיקה בנושא. באוסטרליה, טרוריסטים וקורבנות פוטנציאליים של התקפות טרור יזוהו בזמן אמת באמצעות זיהוי פנים לאחר שהמימשל הפדראלי והרשויות המקומיות הסכימו להשתמש בטכנולוגיה חדשה שתספק לסוכנויות הביטחון גישה מיידית לנתונים מצילומים ורשיונות נהיגה.

הטכנולוגיה הביומטרית לזיהוי פנים תהיה זמינה לרשויות גם לצורך זיהוי "פעילות פשיעה" מלבד טרור וכדי למנוע גניבה או זיוף זהויות.

לפי theaustralian.com, ראש ממשלת אוסטרליה מלקולם טורנבול עמד על כך כי לא יבוצעו פעולות מעקב מסיביות ברחבי המדינה. גורמים נוספים מעבר לרשויות האכיפה יקבלו גישה לנתונים רק באישור חוקי.

בעקבות ההסכמה פה אחד על שורה של צעדים במסגרת הפגישה של מועצת הממשלות המקומיות באוסטרליה בנושא הלוחמה בטרור, ציין ראש הממשלה כי הקמת "יכולת לאומית להתאמת זיהוי פנים ביומטרי" תסייע להבטיח כי הרשויות המקומיות, פדראליות ומדינתיות יקבלו את "המידע הטוב ביותר לשמירה על התושבים".

“לא מדובר על גישה למידע על תמונות תעודת זהות שאיננו זמין כרגע. מדובר בשילוב יחד של נתוני תעודות זיהוי, דרכונים, ויזות וכו' עם רשיונות הנהיגה", הוא הוסיף.

"נתונים אלה זמינים לרשויות אכיפת החוק כבר מזה שנים רבות ואף דורות. מה שלא עשינו בעבר הוא להגיע אליהם באמצעות טכנולוגיות של המאה ה-21. במקום שיקח שבעה ימים כדי לוודא זהות של מישהו או לחפש התאמה של תמונה לגבי אדם כלשהו, ניתן יהיה לבצע זאת בקלות בזמן אמת".

בינתים, צרפת מעלה הילוך בתחום החקיקה נגד טרור. הבית התחתון בפרלמנט הצרפתי אישר חוק חדש נגד טרור המיועד לשים קץ למצב החירום הנמשך כבר כמעט שנתיים. החוק יכלול מספר אמצעים שהורשו קודם במסגרת מצב החירום. אלה כוללים הקלה על ביצוע חיפושים בבתים וריתוק אנשים לעיר מגורים ללא אישור שופט, על פי bbc.com.