This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכות מיפוי גיאוגרפי הפכו למרכיב חשוב בכלי טיס בלתי מאוישים. מערכות אלה, לצד התפתחות היכולות בתחום המטע"ד הכבד, כטב"מים בעלות נמוכה ופתיחת המרחב האווירי האזרחי על ידי ה-FAA האמריקאי, יצרו הזדמנות לחיסכון משמעותי בעלויות איסוף הנתונים במגוון תעשיות במגזרים הצבאי והמסחרי.

מערכת המיפוי הנייד Geo-MMS של חברת Geodetics היא מטע"ד מיפוי Lidar המשולבת באופן מלא בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים).

מערכת ה-Geo-MMS כוללת מערכת ניווט אינרציאלית (INS) בשילוב חיישן Lidar. נתונים גולמיים מהג'י.פי.אס המשולב, יחידת המדידה האינרציאלית (IMU) וחיישני Lidar מתועדים על מכשיר תיעוד הנתונים הפנימי וניתן לבצע בהם עיבוד מאוחר באמצעות חבילת התוכנה Lidar של החברה, במטרה לספק ייחוס גיאוגרפי ישיר ל-Lidar point clouds באמצעות פורמט LAS.

ה-Geo-MMS מוצע עם מגוון רחב של חיישנים.

ניתן להשתמש ב-Geo-MMS למגוון יישומים בתעשיות הצבאיות והמסחריות, ביניהם: חקלאות מתקדמת, מכרות, תשתיות (utilities), ניהול נכסים, נפט וגז, בדיקות תשתית ובנייה, מודיעין מעקב וסיור, חישה והימנעות (sense & avoid), מעקב חופים ומודעות מצב (situational awareness).

כחברה שמרכזה בארה"ב, Geodetics עומדת בדרישות ההגנה SAASM ו-M-cod.

בישראל, החברה מיוצגת בבלעדיות על ידי היפרטק מערכות מתקדמות. היפרטק מהווה מרכז מקצועי למגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות בתחום ביטחון המולדת, טכנולוגיות מיקום ומיפוי, רכיבים ומכלולים אלקטרוניים, M2M/IoT ותקשורת אלחוטית.

היפרטק משתתפת בכנס ובתערוכה בנושא כוחות עתידיים, שמארגנת חברת iHLS ב-25 במאי 2017 במרכז הכנסים לאגו, ראשון לציון.