This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

על אף שצפון קוריאה התרברבה למדי על כך שהיא הצליחה לפוצץ פצצת מימן ניסיונית, מספק מומחי גרעין נותרים ספקנים.

הבית הלבן בעצמו אמר כי התוצאות שנראו מהפיצוץ אינן תואמות לאלו של פצצת מימן, לה יש פוטנציאל להיות חזקה עוד יותר מפצצת אטום.

מבין המומחים אשר ממעיטים בהישגים בהן מתגאה צפון קוריאה, מומחה אחד טוען כי תוצאות הניסוי בצפון קוריאה למעשה מצביעות על כך שהפיצוץ היה "סוג אחר של פצצת מימן" והיא למעשה פצצת נויטרון או נשק המפיץ קרינה מוגברת דוגמת נשק פעימה אלקטרומגנטית (EMP).

פיטר פריי, מומחה לנשקי פעימה אלקטרומגנטיים, אומר כי טענותיה של צפון קוריאה תואמות לתרחיש של התקן אשר מייצר כמות מוגברת והרסנית של קרני גאמה על אף התפוקה הנמוכה שלו. הוא טוען כי ניסוי הנשק האחרון של צפון קוריאה התבצע לאחר שלושה ניסויים נוספים בטווח של 10 קילו-טון או פחות, והוסיף כי פיונגיאנג עורכת ניסויים גרעיניים מתחת לפני האדמה מאז פברואר 2013, וכי כל הניסויים היו של תפוקה נמוכה.

פריי – אשר עובד כמנהל בפועל של כוח המשימה לביטחון לאומי וביטחון המולדת, ושירת בוועדת הקונגרס לפעימות אלקטרומגנטיות, בוועדת בית הנבחרים לשירות צבאי וב- CIA – כמו גם מומחים נוספים לפעימות אלקטרומגנטיות, אמר כי לצפון קוריאה יש את היכולת לשגר לוויין אשר נושא עמו נשק סופר-EMP אל החלל ויכול להתפוצץ במתן פקודה בגובה רב מעל אזורים בהם חיים אנשים רבים בארה"ב.

פצצת הנויטרון מיועדת ליצור קרני גאמה מוגברות אשר יוצרות את אפקט הסופר-EMP.

פצצת מימן בעלת תפוקה זהה לפצצת ביקוע, או פצצת אטום, היא פצצה אשר פולטת בערך פי 10 יותר קרינה מקרינת נויטרון.

בפצצת אטום, סך אנרגיית פעימת הקרינה המורכבת מקרני גאמה ונויטרונים היא 5 אחוזים בלבד מסך האנרגיה אשר משתחררת בה. בפצצת נויטרון, המספר קרוב יותר ל- 40 אחוזים. בנוסף לכך, הנויטרונים המשתחררים על ידי פצצת נויטרון הם בעלי רמת אנרגיה ממוצעת גבוהה בהרבה מאשר האנרגיה אשר משתחררת מתגובת ביקוע.

פריי אמר לאתר WND כי צפון קוריאה עובדת על התקן שכזה כבר בשנה שעברה. אך ממשלת ארה"ב הכחישה שהראשונה פיתחה ראשי נפץ גרעיניים וטילים על מנת לשלח אותם. הכחשה זו, אומר פריי, ניתנה על אף הערכות על ידי סוכנות המודיעין לביטחון וסוכנות הריגול המודיעיני שיכולות כאלה אכן קיימות.