This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפות סייבר הפכו לאיום משמעותי על ארגונים ותשתיות בארה"ב. בנוסף גוברת הדאגה מהאפשרות שרוסיה תתערב שוב בבחירות, הפעם בבחירות אמצע הקדנציה, וכן גוברת הביקורת על מדיניותו של מימשל טראמפ בנושא אבטחת הסייבר.

על רקע זה מקימה המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת (ה-DHS) מרכז חדש להגנה על בנקים, חברות חשמל ותשתיות חיוניות אחרות מפני התקפות סייבר, המהוות כיום איום חמור יותר מהסכנה להתקפה פיזית על ידי גורם עוין זר, להערכת abcnews.go.com.

המרכז הלאומי לניהול סיכונים יפעל לזיהוי מהיר וטיפול באיומים פוטנציאליים וישפר את מערכי ההגנה במגוון תעשיות ושירותים, ביניהם רשת החשמל. המרכז מיועד לפעול בשותפות עם חברות פרטיות וסוכנויות פדראליות, כאשר המחלקה לביטחון המולדת תהיה הסוכנות המובילה.

ההודעה על המרכז החדש נמסרה על ידי מזכירת המחלקה לביטחון המולדת קירסטן נילסן, שציינה כי המימשל האמריקאי לא יאפשר שוב התערבות רוסית. "כל ניסיון להתערב בבחירות אצלנו מהווה התקפה ישירה על הדמוקרטיה שלנו, מעשה בלתי קביל".

היא הוסיפה כי איום הסייבר אינו מוגבל רק לתחום הבחירות ואין להקל בו ראש. היא ציינה כדוגמא את הפריצה ללשכת האשראי בה נחשפו ברשת פרטיהם האישיים של מחצית מהאמריקאים, כמו גם את כופרת WannaCry שהתפשטה מצפון קוריאה ליותר מ-150 מדינות, וכן את ההאקרים הרוסים שהשתלטו על חדרי הבקרה של חברות אנרגיה בארה"ב. "ארועים אלה הם רק ההתחלה. משטרים וקבוצות עוינות מאיימים על מערכות חיוניות ברחבי העולם בכל רגע נתון. ללא פעולה תקיפה להגנה על הרשתות שלנו זהו רק עניין של זמן לפני שארה"ב תספוג מכה קשה".