This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

הפרלמנט האירופי שוקל להחיות חקיקה מחייבת בתחום הרישום האחיד של נוסעים בתעופה האווירית. טיוטת החקיקה לחייב חברות תעופה למסור לממשלות החברות באיחוד האירופי נתונים אחידים וברורים אודות הנוסעים. צעד זה נשקל בעקבות העלייה בהתראות הבטחוניות לאחר הפיגועים בפריס בראשית ינואר.

טיוטת החקיקה נדחתה על ידי וועדת הפרלמנט האירופי לזכויות אזרח באפריל 2013. עתה היא מובלת מחדש על ידי חברת המפלגה השמרנית טימותי קירקהופ (Timothy Kirkhope) במסגרת מליאת הפרלמנט של האיחוד האירופי.

על פי דיווח באתר Home Land Security News Wire, מדובר בחקיקה אשר הוצעה לראשונה בשנת 2011 אולם נדחתה כעבור שנתיים. כאמור, החקיקה תחייב את כל חברות התעופה האירופיות והלא-אירופיות לספק לרשויות נתונים אודות הנוסעים, לרבות שמותיהם, מספר המושב המוקצה להם, תאריך הזמנת הטיסה, אמצעי התשלום ולוח הזמנים של טיסותיהם.

"השימוש הבלתי אחיד בנתונים יוצר פרצת אבטחה אותה יכולים המפגעים לנצל," אמר קירקהופ ביום שלישי שעבר בנאום בפני הפרלמנט האירופי בשטרסבורג.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

"אני מעוניין בהסכם שמגן הן על חיי אדם והן על זכויות האזרח באמצעות הגנה תקיפה יותר על הנתונים. זאת, בד בבד עם החמרת הקושי בפני מפגעים לחדור לאירופה מבלי שיגלו אותם," הוסיף.

ההתראות הבטחוניות החריפו לאחר שדווח כי בין המפגעים במתקפת הטרור ב-7 בינואר היו מעורבים פעילים שקיבלו הכשרה צבאית בתימן, ולאחר מכן נסעו בין  סוריה לצרפת ימים ספורים לפני הפיגוע. יש הרואים בהחמרת הרישום של נתוני הנוסעים בקרב מדינות האיחוד האירופי דרך בטוחה יותר לפעול נגד הטרור מאשר לבצע בדיקה מדגמית מעת לעת, כפי שנעשה כיום.

הן קנצלרית גרמניה אנגלה מרגל והן ראש ממשלת בריטניה דייוויד קמרון דוחקים בפרלמנט האירופי להסיר את החסמים בפני החקיקה המוצעת מחדש. נשיא הפרלמנט האירופי דונלד טוסק הצטרף אף הוא לתומכים בחוק. הלה הכריז ב-13 בינואר בשטרסבורג כי יש צורך "להגן על ביטחונם של המצביעים לפרלמנט האירופי." כמו כן הוסיף טוסק כי "אם לא נצליח להגיע לרישום אחיד של נוסעים באירופה מאוחדת, אנו עלולים להתמודד עם 28 רשימות של כל מדינה. מערכת אירופית אחד טובה יותר לביטחון ולחירות כאחד."