This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא בריטניה מקים חטיבה למבצעים מיוחדים, שתמלא תפקידים שמתבצעים בדרך על ידי הכוחות המיוחדים. 

החטיבה המסייעת לכוח האבטחה תספק הדרכה ואימונים לבנות בריתה של בריטניה ותיישם מומחיות משדרות הצבא השונות. אלמנטים של כל חטיבה יתפרסו באופן שגרתי ברחבי העולם כדי לסייע למדינות שותפות באבטחה וביטחון, כך לפי gov.uk.

במרכז כוח המשלוח הבריטי תעמוד יחידת ה-Ranger Regiment, הבנויה לפי המודל של יחידת העילית Green Berets של צבא ארה"ב. 

החטיבה תכלול גם יחידות חי"ר מתמחות, שיוכלו לקלוט כוח אדם ומומחיות מכל זרועות הצבא.

ה-Rangers, שיגוייסו בעיקר מגדודי החי"ר של הצבא, יפעלו בדומה לכוחות מיוחדים אבל יהיו גלויים ולא חסויים. הם ינצלו את נוכחותם באזורים המאופיינים ב"רמה גבוהה של איום" כדי לאסוף מודיעין על סכסוכים חדשים, כך לפי ft.com.

הם צפויים להתמקד במבצעים נגד חתרנות באזורים כמו מזרח אפריקה, ובנוסף לאימונים וסיוע לכוחות מקומיים ילוו אותם גם במשימות אם יידרשו, יספקו מודיעין מעקב וסיור, וכן מומחיות בתחום הסייבר. אחד התחומים האפשריים יהיה סיוע נגד טרוריסטים בסומליה.

לדברי רמטכ"ל צבא בריטניה, גנרל מרק קרלטון-סמית', חטיבת המבצעים המיוחדים של הצבא נועדה לפעול לצד השותפים הסדירים והלא-סדירים וגורמי פרוקסי בסביבות עוינות.

יחידת ה-Rangers כוללת ארבעה גדודים מתמחים ותהווה את החלוץ בפעילות הגלובלית של הצבא הבריטי.

המהלך הוא חלק משינוי כולל רדיקלי בצבא הבריטי, בהקמת כוח זריז ואינטגרטיבי יותר שמסוגל לנצל את רשת ההגנה ברחבי העולם ולספק יכולות חיונויות בסביבות עוינות.