This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

איום טרור פנימי חדש בא לידי ביטוי בארה"ב, כך מזהיר דוח חדש. תופעת הגיימיפיקציה, כלומר כשגורמים קיצוניים אלימים משווים התקפות למשחקי וידאו ומנסים להשיג ניקוד גבוה, "תמשיך להוות השראה לאיומים עתידיים", לצד אידיאולוגיית ההתמוטטות החברתית הקיצונית, כך טוען דוח משולב בנושא טרור פנים שהוגש לקונגרס האמריקאי על ידי ה-FBI והמחלקה לביטחון המולדת. 

האיום הנשקף משחקנים בינלאומיים ומקומיים התפתח בצורה משמעותית מאז ארועי ה-11 בספטמבר. "איום הטרור הגדול ביותר הנשקף לאומה מגיע מצד תוקפים בודדים, בדרך כלל כאלה שעברו רדיקליזציה באמצעות האינטרנט, ובחרו לתקוף מטרות רכות על ידי כלי נשק שניתן להשיג בקלות", נאמר בדוח. "רבים מהקויצוניים האלימים האלה מונעים ומושפעים על ידי תערובת של מטרות חברתיות-פוליטיות ומצוקות אישיות אל מול המטרות שלהם".

"הסוכנויות שלנו נותנות אמון רב בהערכה זו, המבוססת על יכולת מוכחת של קיצוניים אלימים בעלי מוטיבציה רדיקלית/אתנית, שבאה לידי ביטוי ב-2019, לבחור כלי נשק ומטרות להתקפותיהם, ועל האפקטיביות של ההודעות הקיצוניות אונליין הקוראות להגברת האלימות", קובע הדוח.

“כמו כן, צפוי כי קיצוניים אלימים מקומיים אחרים ימשיכו להיות מעורבים באלימות לא-קטלנית ופעילות פשע אחרת, ותגובותיהם לארועים חברתיים-פוליטיים עלולות להגביר את ההתקפות.

"חמש התקפות של קיצוניים אלימים מקומיים שהתרחשו במהלך 2019 גרמו למותם של 32 איש. גורמים גזענים לבנים ביצעו את התקפות שגרמו למותם של 24 מתוך ההרוגים. "נושאים כמו גיימיפיקציה ואקסלרציוניזם היוו השראה חלקית לחלק מההתקפות ב-2019 וסביר שימשיכו להוות השראה לאיומים עתידיים", לפי הדוח.

הודעות טקסט מגורמים קיצוניים, הקוראות לעליונות הגזע הלבן, הקצינו את הנרטיב הזה על ידי הגדרת 'דירוג בנקודות' להתקפות קודמות. בנוסף, תעמולה שהופצה בצורה נרחבת בפורומים אונליין ויישומי צ'ט מוצפנים שמעודדים נושאים דומים לגבי ספירת הרוגים עלולים לשמש השראה לתוקפים בעתיד לגייס אוהדים מהר יותר או לנסות לבצע התקפות יותר ויותר מתוחכמות וקטלניות.

"הן ה-FBI והן המחלקה לביטחון המולדת העריכו כי הקיצוניים "ימשיכו להתמקד בתקיפת מטרות רכות ולהשתמש בגיימיפיקציה כדי לעודד התקפות עם מספר גבוה יותר של נפגעים", כך לפי hstoday.us.