This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפות טרור מתבססות בדרך כלל על שימוש בחומרי נפץ תוצרת בית. לא רק שהחומרים האלה זמינים, גם המטענים, השונים זה מזה בגודל ובמבנה שלהם, ניתנים להסתרה בקלות בכל מקום. בשעה שפצצות תוצרת בית מהוות איום מתמיד, הסיכון בפועל מפצצה כזו משתנה ממקרה למקרה. כדי להגן על הציבור בארועים רבי משתתפים, המשטרה זקוקה לכלים לניתוח הסיכון מראש.

חוקרים פיתחו מערכת ניתוח סיכון מתוחכמת שתסייע למנוע התקפות טרור. הצוות ממכון Fraunhoferלדינמיקה במהירות גבוהה בגרמניה (EMI) פיתח תוכנה שמנתחת ומכמתת את הנזק הצפוי מפצצה תוצרת בית כמעט ללא כל צורך בשחזור. בעזרת מערכת זו המשטרה תוכל לא רק למנוע התקפה אלא גם לקבל הערכה פורנזית של הנזק המשוער, כך מדווח .homelandsecuritynewswire.com.

במקרה שההתקפה אכן מתרחשת, נדרש לבצע שחזור של הפיצוץ, פעולה שלוקחת זמן רב ועלותה גבוהה.

הודות לטכנולוגיה, מארגני ארועים ורשויות מקומיות יוכלו לבחון מראש את קונספציות האבטחה השונות לגבי ארועים רבי משתתפים כגון מרוץ מרתון עירוני או התקהלות בקנה מידה גדול. על בסיס מגוון של משתנים ניתן יהיה לקבוע, למשל, האם והיכן הרצים והצופים יהיו בטוחים, מהם אמצעי המנע ואזורי הפינוי ועוד.

הפרויקט ממומן על ידי משרד החינוך והמחקר הפדראלי הגרמני ומתואם על ידי VDI Technologiezentrum.