This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

מה על הממשל האמריקאי לעשות כדי לשמור על בטחון האומה? לפחות גוף אחד בממשל באמת מעוניין לשמוע מהציבור. משימתה של חטיבת המדע והטכנולוגיה (S&T) במשרד לבטחון האומה (DHS) הינה לספק פתרונות חדשניים לאתגרים הניצבים בפני בטחון האומה.
מעתה ועד 7 בספטמבר, בכירי המשרד מזמינים את הציבור לשאת את דברם ולהשיא להם עצות בדבר הביטחון העתידי. זאת, כחלק ממה שמכונה "קהילת שיתוף". בחודשים האחרונים, שוקדת חטיבת המדע והטכנולוגיה של ה-DHS על מסמך החזון והמטרות שלה, אשר ישמש מפת דרכים לאתגרי הביטחון העתידיים.

iHLS Israel Homeland Security

חטיבת המדע והטכנולוגיה של ה-DHS מבקשת לקבל מן הציבור משוב כדי לגבש את מטרותיה העתידיות, בהתבסס על קווי המדיניות והדגשים של הבית הלבן, על הדו"ח הארבע-שנתי של בטחון האומה, ועל הנחיותיו של השר לבטחון האומה, ג'ה ג'ונסון (Jeh Johnson).

ד"ר רג'י בראת'רז (Reggie Brothers), אשר מונה זה מקרוב לעמוד בראש חטיבת המדע והטכנולוגיה של ה-DHS, גולל בפני FoxNews את מטרותיה של היוזמה במסגרת אימייל ששלח. "ה- S&Tחולמת בגדול ואנו זקוקים לעזרת הציבור – אנו מבקשים מכם, שותפינו לאורך ולרוחב המשרד לבטחון האומה, קהילת שירותי החירום, שותפינו בתעשיה, באקדמיה, ובכל רחבי קהילת ביטחון האומה, לתרום לנו מתובנותיכם כדי לסייע לנו בגיבוש מסמך החזון והמטרות לעתיד לבוא".

"קהילת השיתוף" של ה- S&Tמושתתת על אתר ציבורי בלתי מסוווג המזמין בחפץ לב כל מי שיש לו עמדה ודעה כיצד ניתן לשפר את הבטחון העתידי. האתר מאפשר לכלל האזרחים לפרסם פוסטים של רעיונותיהם כדי שכל משתמש יוכל לחוות עליהם דעה בפומבי. המשתמשים יכולים להצביע ולהביע תמיכה ברעיונותיהם של משתמשים אחרים, אף כי ניתן גם לפרסם תגובות באופן אנונימי.