This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

10680814_s featureבסוכנות ה NSA האמריקאית שוקלים לחשוף את הרגלי הגלישה המגונים של מנהיגים אסלאמיים, כך לפי מסמכים שהועברו לידי האתר הפינגטון פוסט על ידי אדוארד סנואודן, איש הביון האמריקאי לשעבר.

לפי הדיווח ב Fierce Homeland Security במסמך מציינים אנשי ה NSA שיש כמה "נקודות תורפה שניתן לנצל כדי לפגוע באמינות של המנהיגים הקיצונים מבחינת נאמנום לג'יהאד, ובהמשך לפגיעה בסמכותם". מעבר לפורנוגרפיה, מדובר בהרגלים כמו שיחות עם נערות צעירות, שימוש בכספי תרומות לצרכים אישיים, גביית תשלומים מופרכים עבור נשיאת נאומים, ואמירות סותרות.

התאריך שמופיע על המסמכים הוא ה-3 באוקטובר 2012. הם כוללים שש דוגמאות, בכל אחת מופיעה אישיות שאותה מגדירים בסוכנות כמנהיג אסלאמיסטי – השמות הושחרו על ידי מערכת האתר. אחד מהם התווכח, באופן פרטי, עם אל קעידה על נושאים כמו פגיעה באזרחים, ולאחר, כך לפי המסמך, היה אורח חיים ראוותני. חלק מהם עשו שימוש פסול בכספי תרומות.

IHLS – Israel Homeland Security

שלושה מששת המטרות שהופיעו במסמך הם מטיפים קיצונים שפונים לקהל דובר אנגלית, ואחרים לדוברי ערבית. אלו שפונים לדוברי אנגלית היו מקורבים למספר קטן יחסית של גורמי טרור, ולפי המסמך "הקהל שאליו פנו עדיין לא היה ברובו בעל דיעות קיצוניות – אבל היה פתוח להשפעת דברי המטיפים".

ההאפינגטון פוסט ציטט מדבריו של בכיר ב NSA שהגן על הדברים, והתייחס בביטול לאפשרות שהסוכנות תשתמש במידע כדי לפגוע במוניטין של אמריקאים. “עם אותו הטיעון אפשר להתנגד לכל טקטיקה שבה משתמשים במהלך מלחמה. בשלב מסוים צריך לעצור ולתת אמון באנשי הסגל המקצועי, ולהבין שהם מודעים להשלכות של המעשים שלהם".