This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

SPEXER™ 1500 radar, CASSIDIAN
SPEXER™ 1500 radar, CASSIDIAN

על ידי שימוש בשיטה חדשה להדמיית רדאר ניתן לנתח את תמונות בלילת הרקע שמתקבלות בסריקה ולהעריך באופן מדוייק את יכולות המערכת.

 לפריסה נכונה של מערכת אבטחה מבוססת רדאר נדרשים סקרי שטח וניסויים מעשיים בחומרה, על מנת לוודא את יכולות המערכת. בניגוד למצלמות, חיישני רדאר מושפעים מגורמים אחרים בנוסף לשדה ראייה. ישנם אזורים, לדוגמא, שנמצאים בשדה הראייה של המערכת, אבל באופן מעשי לא ניתן לגלות איומים שחודרים לתוכם. תמונת בלילת הרקע (background clutter) שמתקבלת מסריקת הרדאר ממחישה את האופן המורכב שבו המערכת “רואה” את האזור.

 www.i-hls.com

 יצרנית הטכנולוגיה ג'דוייס (Jedvice) מעצבת ומיישמת פתרונות אבטחה. לאור נhסיונה הרחב באבטחת מתקנים ומקומות יישוב מסוכנים החברה פיתחה שיטת הדמייה ייחודית לניתוח בלילת הרקע של מערכות רדאר. בעזרת השיטה החדשה ניתן להעריך ברמת דיוק גבוהה את יכולת הכיסוי המעשית של המערכות, וכך לשפר את יעילות מערך החיישנים מבחינת פריסה נכונה ומבחינת מספר החיישנים עצמם.

Radar clutter maps – estimated vs. actual
Radar clutter maps – estimated vs. actual