This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Photo Credit: Defensoft
Photo Credit: Defensoft

תוכנה מיוחדת שפותחה בישראל היא כלי מפתח בתכנון מערכות משולבות של הגנת גבולות ואבטחה היקפית. התוכנה פותחה על בסיסה ניסיון הנרחב שנצבר בישראל במערכות אבטחה כאלו המשתמשות במגוון חיישנים.

DEFENSOFT פיתחה את התוכנה ואת המתודולוגיות לתכנון מערכות משולבות רחבות היקף של הגנת גבולות ואבטחה היקפית. הטכנולוגיה הייחודית של החברה משתמשת בחישובים ממוכנים ונהלי תכנון, שאינם רק ניסוי וטעיה, כדי לאפשר ללקוחותיה להשיג תכנונים אופטימליים ויעילים.

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה שלה במשולב עם הניסיון המבצעי שנרכש בביצוע פרויקטים רבים, כדי להציע פיתוח מהיר של תוכניות ודרישות למערכי אבטחה אופטימליים ללקוחות ממשלתיים ופרטיים ברחבי העולם.

החברה טוענת כי על ידי השימוש בתוכנה שלה בתכנון מערכת האבטחה בגבול ישראל-מצרים, המחיר הסופי היה 30% פחות מהתוכנית המקורית של צה"ל.

video 300x250-Bלדברי החברה, היא עובדת עם הלקוחות כדי לתקף דרישות מבצעיות, להציע תפיסות פעולה חלופיות (CONOPS) ותכנונים קונספטואליים, ולבסוף ליצור תכנון מפורט של פתרון הגנת הגבול או האבטחה ההיקפית התואם את תקציבו של הלקוח ודרישותיו.

התוכנה משמשת גם יחידות מודיעין שדה לתכנון משימותיהן היומיות, כמו גם מיקומים אופטימאליים של הצבת חיישני קרקע בלתי מאוישים, רכבי מעקב, בלונים, התקני תקשורת, והתקנות זמניות של חיישנים שונים.

Photo Credit - Defensoft
Photo Credit – Defensoft