This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא רוסיה קיבל מערכות מכ"ם חדשות להגנת חופים. מערכת המכ"ם האווירי והימי Monolit-BR נכנס לשירות בבסיס הימי לנינגרד במחוז הצבאי המערבי של רוסיה.

לפי הודעת משרד ההגנה הרוסי, הגיעו שתי מערכות למעקב אחר ספינות וכלי טיס בגובה נמוך.

הציוד נועד כנראה עבור חטיבת הטילים החופית ה-25 המהווה חלק מהצי הבלטי, שבסיסו בבסיס הימי לנינגרד, לפי janes.com.

מערכת הסיור הימי והאווירי לאזורי חוף Monolit-B מיועדת לפעולות מכ"ם פסיביות ואקטיביות מעבר לאופק לצורך חיפוש, איתור ומעקב אחר מטרות ימיות, קליטה ועיבוד מידע על המצב על פני הים ממקורות מידע חיצוניים (ספינות, מסוקים, עמדות תצפית) וכן להפקת נתוני איכון מטרה עבור מערכת בקרת טילים נגד ספינות, כך  לפי roe.ru.