This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רכב קרקעי בלתי מאויש חדש עבר את השלב הבא של הניסויים במפעל. Mirotvorets ("משכין שלום") הוא פלטפורמה רובוטית יחודית רב-תכליתית בעלת יכולת ציפה, המבוססת על מרכב אלקטרו-מכני לצורך משימות לוגיסטיקה, פינוי, סיור ועוד על ידי יחידות צבאיות.
החברה האוקראינית המפתחת את הכלי, Synergy DPE, מסרה כי מערכת הראייה האופטית והתקשורת מאפשרות קליטה קבועה של וידאו ממצלמות ושליטה בפלטפורמה הרובוטית ממרחק 2000-2500 מ' בראות בלתי ישירה (בתנאים של פני שטח משתנים, יער ועוד).
הפלטפורמה הדגימה את יכולותיה בשטח מושלג ובטמרפטורות נמוכות. היא מצויידת בצמיגי לחץ נמוך ובוניה על בסיס יציב ובר-קיימה עם יכולות לטווח ארוך וחתימת רעש נמוכה.
יכולותיה הגבוהות בנסיעה בשטח מאפשרות לה לתמרן בדרכים מאתגרות ולהתגבר על מכשולי מים כגון אגמים, נהרות, ביצות, שלג, מדבר, חפירות בעומק עד 1000 מ"מ ללא הכנה וחפירות עד 2000 מ"מ עם פירוק הצד הרחב וההררי של הקרקע בזווית של 60%, כך לפי החברה.
פלטפורמות כאלה יוכלו לשמש באזורי קרב ולהגביר את כושר הניידות והאבטחה של הצבא.
הפלטפורמה הרובוטית מהווה מרכב אוניברסלי בסיסי עליו מרכיבים מודולי קרב, ציוד רפואי, ציוד סיור מיוחד, ציוד נגד מוקשים ואמצעי-נגד אלקרטוניים. יכולת זו מאפשרת לייצר סדרה אחידה של מערכות רובוטיות ורכבי שטח בקטגוריה בינונית, שיכולות לפעול יחד באמצעות מערכת בקרה יחידה, כך לפי armyrecognition.com.