This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שיתוף הפעולה "הגדול ביותר אי פעם" בתחום המחקר, פיתוח, הדגמה, ניסוי והערכה נחתם בין צבאות ארה"ב והודו.

לפי הפנטגון, חילות האוויר של שתי המדינות חתמו על הסכם שיתוף פעולה במפיתוח כלי טיס בלתי מאויש המשוגר מהאוויר.

שני הצבאות יפתחו וידגימו טכנולוגיות הכוללות חומרה פיזית, כגון כטב"מים קטנים, אוויוניקה, אנרגיית מטע"ד, הנעה ומערכות שיגור, באמצעות יצירת דגמי אבטיפוס שיענו על הדרישות המבצעיות של חילות האוויר, כך מדווח breakingdefense.com. 

העסקה בהיקף של למעלה מ-$22 מיליון נכללת במסגרת יוזמת הטכנולוגיה והסחר הביטחוני בין ארה"ב והודו (DDTI) מ-2012.

בעתיד עשוי שיתוף הפעולה הזה להוביל לייצור משותף של נחילי רחפנים מבוססי-AI, שניתן לשגר ממטוס, כדי לשתק את מערכות ההגנה האווירית של האויב, כך לפי indiatiems.com. עקרונית, הכטב"מים המשוגרים מהאוויר יהיו על גבי המטוס וישוגרו מהאוויר במקום בצורה קונבנציונלית מהקרקע.