This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש במציאות מדומה (VR) בסביבה הצבאית מאפשר לחיילים לבצע מגוון משימות בלי להיפצע או להסתכן.
בתרגיל שנערך לאחרונה בצבא ארה"ב הודגמו שתי מערכות אימון שנועדו לאפשר אימונים של יחידות תמיכת האש של הנחתים וכן של בקרי התקיפה מסוף משותף JTAC. המערכות הן JVT (המאמן הווירטואלי ל-JTAC) ו-WAR (מציאות רבודה ללוחמים).
המערכות פותחו במטרה להפוך את האימונים לאימרסיביים יותר. מערכות האימון העתידיות יצטרכו להיות נגישות ושמישות עבור הנחתים ולהשלים את האימונים שלהם באש חיה.
לדברי טימות'י פארקר, מומחה במחלקת ביצועי הלוחמים במשרד למחקרי הצי ONR, "סימולטורים אחרים מספקים יכולות אימון במקומות קבועים, אבל נדרשים לשם כך תיאום זמן מראש, בניין וצוות. אבל עם מערכות כמו JVT או 3D WAR היחידות יכולות להתאמן בכל זמן ומקום ולפי תרחישים וירטואלים עם מגוון מטרות".
מערכת JVT מפיתוחה של Virbela כוללת תוכנה של משחק וידאו במחשב גיימינג מסחרי. המערכת מצוידת ביכולות מציאות מדומה, תצוגת ראש שמאפשרת סביבה אימרסיבית במלואה. המשתמש מקבל תחושה אמיתית לגבי כל המבצע והמערכת יכולה להשפיע על יכולות קבלת ההחלטות שלו כשמדובר בתרחיש מהחיים האמיתיים.
מערכת WAR משתמשת בטכנולוגיית מציאות רבודה (AR), שמאפשרת לנחתי התמיכה באש לראות מטרות וירטואליות כפי שהיו מופיעות במציאות, כגון כלי רכב ומטוסים. המערכת כוללת תרמיל AR, משקפי תצוגה, חיישני ניווט שעוקבים אחר המיקום ומזרימים וידאו לתצוגת הראש, וכן מכשיר טאבלט, כך מדווח techstory.in.