This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דליפת נפט כמו זו שהציפה את חופי ישראל בזפת, עלולה לחזור על עצמה – הפעם מצד האקרים, שעלולים להשתלט על מערכות של ספינה.

נמלים וספינות כמטרה מושכים יותר ויותר האקרים, כשהנזק מתקיפה אחת עלול להגיע למיליוני דולרים בכל תקרית. ההתקפות על רשתות ומערכות של טכנולוגיות התפעול בספינות עלו ב-200% בשלוש השנים האחרונות כך לפי פלטפורמת אבטחת הסייבר Mission Secure.

על רקע זה, שנת 2021 מהווה תקופה חדשה מבחינת אבטחת סייבר ימית. ארגון International Maritime, גוף באו"ם האחראי לרגולציית ספנות, החל ליישם סדרה של תקנים המיועדים לצמצם את הסיכון להתקפות סייבר בלב ים. החל מ-1 בינואר, כל בעלי ומפעילי הספינות נדרשים לעמוד בהחלטה  MSC.428(98) שמיועדת להבטיח כי מערכות ניהול הבטיחות הן ברמה הנדרשת.

גם משמר החופים האמריקאי הוציא לאחרונה קווים מנחים חדשים, לנוכח הדיגיטליזציה של המכשור בספינות, במטרה להתמודד עם סכנות סייבר במתקנים שמוסדרים על ידי ה-MTSA, חוק האבטחה הימית, חקיקה חשובה שנכנסה לתוקף ב-2004 ומתייחסת לכ-470,000 מתקנים אמריקאים.
בשעה שהמגזר הימי נערך להתמודדות עם איומי הסייבר הגוברים, סטארטאפ ישראלי מציב על המפה את ההגנה על ספינות ונמלים. חברת Cydome השיקה פתרון אבטחת סייבר קצה-לקצה המיועד להביא ספינות ונמלים לפעולה בהתאם לרגולוציות הגלובליות החדשות.

"אבטחת סייבר, בטיחות וניהול סיכונים הם בעלי חשיבות עליונה לנוכח התפקיד ההולך ומתרחב של מערכות מחשוב וטכנולוגיה במערכות וציוד ברחבי הסביבה הימית", טוען ניר איילון, מנכ"ל ומייסד החברה, לפי themedialine.org.

מערכת אבטחת הסייבר שפיתח הסטארטאפ היא מכשיר חומרה עם תוכנה שמתחברת לרשת של הספינה. ברגע שהוא מותקן, פתרון זה ממפה את כל נכסי הספינה, כגון מערכת תקשורת, מנוע וגנרטור, ומחפש פרצות וחולשות שיש לפתור. החברה מבצעת בדיקות אבטחת סייבר אוטומטיות ומובנות ומוודאת מילוי אחר הרגולציה הימית לאורך זמן. היא מנטרת את התנהגות הנכסים הימיים, מזהה חריגות ומתריעה על סכנות מיידיות.