This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי טיס בלתי מאוישים עלולים להיות אתגר קשה לאיתור ולזיהוי, ולהוות איום משמעותי באזורים אורבנים ומעל מתקנים חיוניים. היקף השוק הגלובלי של מערכות נגד רחפנים בשנת 2020 מוערך ב-$0.6 מיליארד, והוא צפוי להגיע ל-$2.4 מיליארד עד 2025. שוק זה צפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע של 32.2% בין השנים 2020 ל-2025, כך לפי תחזית בדוח של Research and Markets.

הגורמים העיקריים שמניעים את הצמיחה בשוק זה הם העליה בשימוש ברחפנים למטרות טרור ופעולות בלתי חוקיות ברחבי העולם, והעליה בהיארעות של הפרות אבטחה על ידי רחפנים בלתי מזוהים.

הוורטיקל הצבאי ביטחוני צפוי להוות את פלח השוק הגדול ביותר של האמצעים נגד רחפנים בתקופת התחזית. מדינות מייחסות חשיבות כיום לתגבור האמצעים נגד רחפנים כדי לנטר פעולות טרור, מה שיגביר את הדרישה למערכות נגד רחפנים בעתיד הקרוב, כך לפי הערכת הדוח.

יתרה מזאת, כתוצאה מהעליה בשימוש ברחפנים לצורך הברחות, מעבר גבול בלתי חוקי וריגול, צפויה עליה בדרישה למערכות יעילות נגד רחפנים במגזר הצבאי והביטחוני בשנים הקרובות.

מבין הטכנולוגיות השונות (לייזר, קינטי ואלקטרוני) שוק המערכות נגד רחפנים המבוססות על לייזר צפוי לשקף את קצב הצמיחה השנתי הממוצע הגבוה ביותר בתקופת התחזית. מערכות לייזר מיושמות בעיקר בוורטיקל הצבאי והביטחוני בגלל המהירות הגבוהה שלהן, הגמישות המשמעותית, הדיוק הרב והעלות הנמוכה לכל יריה.

החברות המובילות, ביניהן בואינג (ארה"ב), לוקהיד מרטין (ארה"ב), ריית'יון (ארה"ב), רפאל (ישראל) ו-MBDA (גרמניה) מפתחות מערכות מבוססות-לייזר נגד רחפנים.

לפי oaoa.com, שוק האמצעים נגד רחפנים באזור אסיה-האוקינוס השקט (APAC) צפוי לשקף את הצמיחה בשיעור השנתי הממוצע הגבוהה ביותר. זאת בעיקר כתוצאה מהפיתוח באזור זה של טכנולוגיות חדשות לצמצום העליה בארועי פשיעה מבוססי רחפן וכן התפתחויות נמשכות בקרב שחקנים אזוריים בהקשר של מערכות נגד רחפנים.