This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

זרוע המחקר של הפנטגון, DARPA, מבצעת מהלכים לאימון רובוטים למלחמה. בדצמבר שעבר, בדימוי של עיר במיסיסיפי, מאות רובוטים עבדו בשיתוף פעולה כדי לסייר באזור עירוני במטרה להשיג מידע חיוני לגבי שדה הקרב ולחלוק אותו עם חיילים.

התרגיל היה המבחן השלישי של DARPA בתוכנית ה-OFFSET (טקטיקות התקפיות באמצעות נחילים – Offensive Swarm Enable Tactics). התוכנית מיועדת לקדם רובוטים כך שהם יסייעו לחיילים לוחמים באזורים עירוניים. הרובוטים פועלים יחד כנחיל במטרה לספק לכוחות חיל רגלים מודעות מצב מוגברת.

הרובוטים בתוכנית מסייעים לספק לחיילים מודעות מצב בזמן אמת. כפי ש-C4isrnet.com טוענים, "זה דבר אחד לעבוד עם מפות קיימות, אך דבר שונה לגמרי לעבוד עם מפות שמופו לאחרונה המסמנות איומים ותנועות באזור."

התוכנית נמשכת מאז לפחות שנת 2017. כחלק מהתוכנית, מספר חברות התחרו על פיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום במטרה להשיג חוזה ממשלתי. מספר רב מחברות אלו הציגו פיתוחים המושפעים ממשחקי אסטרטגיה בזמן אמת

בתרגיל שהתרחש לאחרונה, נחיל הרובוטים כלל רובוטיים קרקעיים ורובוטים מעופפים. הרובוטים קיבלו את המשימה לחפש נקודות עניין המפוזרות לאורך שטח התרגיל, המסומנות ב-AprilTags. ה-AprilTags עובדים בדומה לקוד QR, כך שהם מסמנים לרובוטים נקודות עניין ונקודות תורפה.

“כאשר הנחיל העביר מידע שנאסף מה-AprilTags, מפעילי הנחילים הפעילו מגוון טקטיקות שונות במטרה לבודד ולאבטח מבנים מסוימים," כך פירסם DARPA.

לחיילים תהיה גישה למידע שנאסף על ידי הנחיל באמצעות מפות דיגיטליות מעודכנות בזמן אמת ובאמצעות משקפות מציאות רבודה.