This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טיסת ניסוי שבוצעה בהצלחה על ידי העיר סנדיי ביפן וחברת נוקיה בחנה את השימוש ברחפנים במהלך צונמי – או אסונות טבע אחרים – כדי לסייע במאמצי המניעה וההצלה.
טיסת הניסוי הדגימה פעילות רחפן של חברת Nokia שהשתמש ברשת LTE פרטית, תקן לטלפונים ניידים, באספקת הענן הדיגיטלי האוטומטי של נוקיה. הניסוי אימת את העובדה שהשימוש ברשת LTE פרטית לצורך בקרה ותקשורת עם הרחפנים היא אמצעי יעיל לתגבור המודעות המצבית ולתקשורת עם האוכלוסיה הנפגעת במהלך אסון.
העיר Senday במרכז אזור Tohoku ביפן ואזורי החוף הסמוכים לה נפגעו קשות בסערת הצונמי שנגרמה על ידי רעש האדמה הגדול ביפן בשנת 2011. לפי נוקיה, במהלך ניסוי האימות הניחו כי התראה לצונמי פורסמה.
הרחפנים של נוקיה שהשתמשו ברשתות LTE פותחו לפני מספר שנים במטרה להציע לערים חכמות רשת פרטית משלהן המוקדשת לניהול צי הרחפנים של העיר. שנות המחקר והניסוי הניבו את הניסוי הראשון ברחפן אלחוטי המשתמש ברשת LTE פרטית, כך לפי intertestingengineering.com.
גם הצלב האדום אימץ את ה- Nokia Drone Networks בפיליפינים כתשתית חברתית למבצעי הצלה באסון. עם הניסויים בסנדיי, מניעה וטיפול באסון בעיר סנדל ותחומי ממשל מקומי אחרים ביפן התקדמו צעד אחד קדימה בתחום היישומים של רשתות LTE פרטיות בערים חכמות.