This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מהלך רגולטורי חדש של מינהל התעופה הפדראלי בארה"ב ה-FAA חשף שוק חדש: בקרת תנועה אווירית לרחפנים.

בגלל אופי השימוש המסחרי בהם, רוב הרחפנים פועלים בגובה 400 רגל ומטה. כתוצאה מכך, הולך ונוצר במהירות "ענן" של תנועה אווירית סמוכה לקרקע – מגמה שהניעה את ה-FAA לחקור כיצד ניתן לשלב בבטיחות טיסות רחפן במערכך המרחב האווירי של ארה"ב – זאת באמצעות פרויקט פיילוט שיימשך במהלך ספטמבר 2019.

לפי faa.gov, "הפרויקט יהיה נפרד אך משלים למערכת ניהול התנועה האווירית המסורתית של ה-FAA.. מדובר ברצון לפתח ולהדגים מערכת ניהול תנועה שתשלב בבטיחות טיסות רחפן בתוך המרחב האווירי הלאומי. כמו כן, פרויקט הפיילוט ייצר רשת שיתוף מידע ויאסוף נתונים שניתן יהיה להשתמש בהם בחקיקה עתידית".

אחת החברות המתמקדות בתחום זה היא Aveopt, שמשלבת טכנולוגיית רחפנים עם מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS), מציאות מדומה ומציאות רבודה לשימוש במגוון שווקי תשתית כמו שירותים ציבוריים, תחבורה, דלק וגז.

ה-FAA מתעניין כיום במיפוי וניהול של תנועת רחפנים. רוב הפיתרונות הקיימים מבוססים על מכ"ם, כהמשך לתפקידו במערכת הבקרה של התנועה האווירית של מטוסים וכלי טיס אחרים. אבל, מנכ"ל Aveopt ארט קאהן מציין כי למכ"ם יש מגבלה, שאינה מאפשרת למנף אותו לטכנולוגיות רחפן, בגלל מסלולי הטיסה הנמוכים של רוב כלי הטיס הבלתי מאוישים.

החברה מפתחת פיתרון שעשוי לפתור לא רק את האתגרים של ניטור אנכי, מיפוי וניהול תנועת רחפנים אלא גם את הבעיות הכרוכות בפעולות אלה בצורה אופקית.

שוק אפשרי נוסף לטכנולוגיה של החברה עשוי להיות בתחום הטלקום. באמצעות טכנולוגיית TerraPosition Pro עם רחפנים, יוכלו חברות הטלקום לאסוף נתונים רלבנטים לאתר פוטנציאלי של מגדלים סלולריים, לבצע בו ריבוד ותהליכים של מציאות מדומה ומציאות רבודה, ולהשתמש בטכנולוגיה הגיאו-מרחבית כדי לבצע הערכה של האתר, כך מדווח tcbusinessnews.com.