This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המערכת לאיתור ירי מנשק קל ShotSpotter מבטיחה להתריע לרשויות על ירי כמעט בזמן אמת, תוך הצבעה על הנקודה ממנה בוצע הירי. מערכת זו, הכוללת חיישנים, אלגוריתמים ובינה מלאכותית, מאתרת, קובעת מיקום ומתריעה למשטרה על ירי, ומוצבת במוסדות רבים ברחבי ארה"ב.

אבל דוח נפיץ שמפרסם המפקח הכללי של שיקאגו מטיל ספק באפקטיביות של הטכנולוגיה הזו, שבידי המשטרה המקומית.

"רק לעיתים רחוקות, ההתרעות שמפיק ה-ShotSpotter מייצרות ראיות מתועדות לגבי פשע ירי, או כזה שקשור לכלי ירי", קובע הדוח. "אחוז ניכר מההתרעות לא ניתן לשיוך לתקרית ירי שניתנת לאימות".

אכן, מחברי הדוח טוענים כי מתוך 50,176 התרעות של המערכת שנבדקו בין ינואר 2020-מאי 2021, רק 41,830 הובילו לארוע פורמלי כלשהו. ומתוכם, רק 4,556 אכן העידו על עבירת ירי.

מחלקת המשטרה של שיקאגו מיהרה להדוף את מסקנות הדוח. "מערכת ShotSpotter איתרה מאות מקרי ירי, שבלעדיה לא היו מדווחים. מערכת זו היא חלק ממערך של כלים בהם משתמשת מחלקת המשטרה של שיקאגו לשמירה על ביטחון הציבור, ובסופו של דבר – להצלת חיים", כך מדווח nbcchicago.com.

המשטרה ציינה בהודעתה כי פריסת המערכת מגיעה בתקופה בה השימוש במוקד החירום 911 נמוך יחסית. "סוכנויות אכיפת החוק יכולות להגיב מהר יותר ולאתר את הקורבנות, לזהות עדים ולאסוף ראיות פורנזיות", לפי ההודעה.

אבל דוח המבקר התריע כי לטכנולוגיה זו יש השפעה מזיקה על השיטור באופן כללי. "טכנולוגיית ShotSpotter בשיקאגו שינתה את הדרך בה חלק מאנשי המשטרה בשיקאגו תופסים ונמצאים באינטראקציה עם אנשים", לפי הדוח. "חלק מאנשי המשטרה, לפחות בחלק מהזמן, מסתמכים על תוצאות המערכת במצטבר כדי לספק רציונאל נוסף לייזום מעצרים או חיפוש גופני".

משטרת שיקאגו טוענת כי הדוח מתבסס על אפיון מוטעה של הדרך בה משתמשים ב-ShotSpotter, וכי בסופו של דבר, הקהילות המאויימות על ידי פשעי ירי רק מרוויחות מנוכחות הטכנולוגיה הזאת.

שבוע קודם לכן, דיווחה סוכנות הידיעות AP כי בחקירה שביצעה בעצמה לגבי קהילות בהן מופעלת הטכנולוגיה נמצא כי קיימים פגמים משמעותיים בשימוש בה כתמיכה ראייתית בעבודת התביעה. המערכת עלולה להחמיץ ירי חי סמוך מאוד למיקרופונים שלה, ומאידך מסווגת בטעות קולות של אגזוז רכב או זיקוקים כמקרים של ירי, כך לפי חקירה זו.