This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כוחות צבא בעולם הגבירו את השימוש בטכנולוגיות צבאיות לבישות (wearables) כדי לתגבר את יכולות הלחימה של החיילים. שוק האמצעים הלבישים הצבאיים צפוי לצמוח מ-$4.2 מיליארד ב-2019 ל-$6.4 מיליארד עד 2025, בשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 7.17% בין שנים אלה. דוח חדש של RsearchAndMarkets.com מעריך כי הוצאות הביטחון הגדלות והמשך תוכניות המודרניזציה הממוקדות בחיילים הן הגורמים העיקריים לצמיחה זו בשוק העולמי של האמצעים הלבישים הצבאיים.

הגורמים הצפויים להאיץ את השוק הם אימוץ יותר טכנולוגיות צבאיות לבישות כתוצאה מהעליה בארועי הלוחמה הא-סימטרית, והדרישה הגוברת לאמצעים לבישים יעילים ומשופרים לצמצום הנפגעים בקרב החיילים.

הגורמים שעשויים לרסן את השוק בתקופה שנסקרה הם הירידה בהוצאות הביטחון והעדפת רכישת מערכות לחימה קונבציונליות במקום אלה הלבישות.

על פי משתמש הקצה, פלח השוק של האמצעים הלבישים בקרב הכוחות המוטסים הוא זה שצפוי לצמוח בשיעור הממוצע השנתי הגבוה ביותר, כך לפי businesswire.com המצטט את הדוח.

על פי סוג האמצעי הלביש, פלח השוק שצפוי להוביל בשנים אלה הוא האמצעים הנלבשים על הגוף, כאשר מתוכם – ציוד הראיה צפוי לצמוח בשיעור הממוצע הגבוה ביותר. צפויה דרישה מוגברת למוצרי ראייה מבוססי מציאות רבודה ומדומה מצד צבאות ברחבי העולם, לצורך אימונים ולחימה.

השוק הצפון אמריקאי של האמצעים הלבישים הצבאיים יציג את הצמיחה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בתקופה הנבדקת, זאת כתוצאה מהדרישה הגוברת לאמצעים לבישים מצד צבאות במדינות שונות באזור. יתרה מזאת, השקעות ופיתוח מוגברים באקוסיסטם זה של האמצעים הלבישים הצבאיים מצד סוכנויות מחקר, יצרניות OEM גדולות וסטארטאפים מובילים לצמחה של השוק בצפון אמריקה.

ההזדמנויות הגלומות בשוק האמצעים הלבישים כוללות:

  • פיתוח ושילוב טכנולוגיות מתקדמות כדי להתגבר על פערים בציוד לביש קיים
  • שילוב ננוטכנולוגיה בתת-מערכות של ציוד צבאי לביש
  • דרישה גוברת לציוד צבאי לביש יעיל ומשופר כדי לצמצם את מס' הנפגעים מקרב הכוחות.

האתגרים הם היעדר אסטרטגיה ברורה ומוכנות טכנולוגית; וכן הצמצום במשקל האמצעים הלבישים הצבאיים בלי להתפשר על הגנה וביצועים.