This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המארינס האמריקאים מתכננים להשיק ניסוי שיתמשך מספר שנים במטרה לקדם טכנולוגיות שמחזקות את החייל בלוחמה בשטח בנוי. המארינס מבקשים מחברות לטכנולוגיות נשק ואוניברסיטאות לשלוח רעיונות לנשקים וטכנולוגיה צבאית שתשפר את האפקטיביות של כוחות הקרקע של המארינס בקרב.

הבקשה היא לטכנולוגיות שמתרכזות בלוחמה בשטח בנוי ומאוכלס. הטכנולוגיה צריכה להיות בשלבים האחרונים של פיתוח או לאחר השלמת פיתוח.

סדרת הניסויים צפויה להתחיל באוגוסט 2019 ולהסתיים באוגוסט 2023.

במשך שנים, מפקדים במארינס הדגישו את החשיבות של היכולת להילחם בערים גדולות, אך סדרת הניסויים האלו היא מהנסיונות העיקריים של המארינס להכין את החיילים שלהם לקרב הזה.

המטרה העיקרית של הניסוי היא למצוא טכנולוגיות התומכות בכוחות הרגליים של המארינס. Military.com מדווחים שהמארינס מחפשים טכנולוגיית נשק שתספק לכוחות "פתרונות ירי מדויקים ומרתיעים" המתוכננים לחדור מבנים אורבניים "עם או ללא השמדה."

בנוסף לכך, היכולת להסתיר מערכות וחיילים נחשבת לצורך חיוני בניסוי. כמו כן, גם היכולות לפגוע ולהשמיד מבנים של האויב.

סוגים אחרים של טכנולוגית נשק הרלוונטים לניסוי הם מערכות "שגר ושכח" ומערכות נשק עם יכולות ירי בטווח רחב, עם הדגש על ירי מטווח קרוב. מערכות ירי לא ישירות שאפשר להרכיב בקלות בשטח המסוגלות להרתיע ולהשמיד אויב הינן בביקוש גבוה, כמו כן, גם כוונות המסוגלות לאתר ולעקוב אחרי אויבים הן חשובות.

הניסוי לא מיועד רק להשגת כלי נשק חדשים עבור המארינס, מערכות חיישנים המגבירות מודעות מצב מאוד רלוונטיות לניסוי. המארינס מעוניינים בטכנולוגיה שיכולה לזהות, לאתר, ולמיין אנשים, ציוד, רכבים, ומבנים. מבין יכולות אלו, צפוי מהטכנולוגיה להבדיל בין אויב, עמית, ואזרח. מערכות ביומטריות ואלגוריתמים לזיהוי פנים הינן חיוניות.  

לטובת תמיכה מתמשכת לצוותים ויחידות מפוזרות בשטח, דרושות מערכות מתקדמות לבקרה ושליטה. רצוי שמערכות אלו יצליחו לאתר מנהרות ושיעבדו בתוך מבנים.

ולבסוף, המארינס מעוניינים בכל טכנולוגיה שיכולה לשפר את הניידות של חייל בעיר מאוכלסת. כל דבר שיכול לעזור לחייל לטפס על קירות, לעבור בין הרבה אנשים, או כל דבר אחר שיכול להקל על המשקל שחייל סוחב בקרב.

חברות שיצליחו להרשים את המארינס באוגוסט הקרוב עם הטכנולוגיה שלהם יתבקשו לבחון שוב את הטכנולוגיה בניסויים המדמים סביבות קרב יותר מסובכות ומתקדמות.