This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשביל חיילים בשטח, אנטנות סטנדרטיות הן תנאי הכרחי לתקשורת ותפקוד שוטף. עד היום, אנטנות שטח רגילות, הנקראות גם אנטנות 'שוט', היוו נקודת תורפה בשביל חיילים גם בגלל שניתן לזהות אותן מרחוק וגם מפני שהן מגבילות מוביליות.
כדי לספק פתרון למגבלות אלו, מערכת חדשה פותחה על ידי מעבדת המדע והטכנולוגיה להגנה של צבא ארה"ב (DSTL), שאמורה להתגבר על החולשות של האנטנות הסטנדרטיות על ידי החלפתן בטכנולוגיה מתקדמת שתהיה ממוקמת סביב הגוף של החייל.
אנטנות הגוף החדשות אמורות לשנות את האופן בו חיילים מתפקדים בשדה הקרב, להגביר בטיחות ולשפר יכולות תמרון.
האתגרים התפעוליים של אנטנות ה'שוט' הקיימות כוללות הגבר נמוך, נראות גבוהה, ומגבלות תמרון בזמן פעילות מבצעית, לפי forces.net.
האנטנה החדשה של DSTL אמורה להפוך את האתגרים האלו לנחלת העבר.
העיצוב החדש מתוכנן להחליף את אנטנת ה'שוט' שחייל שטח או צוות חיפוש והצלה צריכים לסחוב איתם בעוד שהם זזים מקום למקום בזירת האירוע.
שלא כמו האנטנה הישנה, שנפתחת כלפי מעלה כמו כבל או מקל גמיש, המערכת החדשה מוחבאת.
"אחד היתרונות שלה הוא שאי אפשר לראות את האנטנה יותר – אי אפשר לראות שהאדם נושא עליו את המערכת, אין מקל גדול מעל הראש שלו, ומכאן שלא יהיה ניתן להבחין בהם בתוך קהל", לפי נציגים ב-DSTLהאנטנות עצמן, המחולקות לכמה גדלים, כולן ממוקמות באזור הגוף. "חליפת הגוף שתכיל את המערכת תהיה קלה יותר. כל דבר שיכול להפחית את המשקל הולך להיות שיפור משמעותי וכן כל דבר שמפחית נראות הוא בהכרח יתרון לכל מי שנושא ערכה כזאת, בין אם היא למטרות צבאיות או אזרחיות."
"דרישות הסוללה למכשיר מסוג זה נמוכות בגלל שהביצוע יותר יעיל מאנטנה רגילה, יתרון משמעותי למערכת החדשה, המפחית עוד מהמשקל שיש לנשוא בדרך כלל."
"יתרון נוסף הוא שהמערכת לא נשברת בקלות. היא יותר מחוספסת ולא יגרם לה נזק בקלות בשטח, כך שיש לא מעט הטבות בשביל החייל המשתמש."