This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מקורות אנרגיה חדשניים עשויים לסייע לחיילים בהפחתת משקל המשא שהם נושאים בשדה הקרב. היכולות החדשות, שעשויות לתרום לקידום המודרניזציה של צבא ארה"ב, הוצגו במהלך תחרות טכנולוגית בחסות משרד עוזר המזכיר של צבא ארה"ב לרכש, לוגיסטיקה וטכנולוגיה.

בין 12 הטכנולוגיות הזוכות היתה סוללה נטענת במשקל קל מאוד, מפיתוחה של Cuberg. הפיתוח מבוסס על נוסחה חדשה של אלקטרוליט ליצירת סוללה, שמאפשרת לה צפיפות אנרגיה מוגברת תוך שמירה על יציבות תרמית של התאים.

מקור אנרגיה נוסף שהוצג בתחרות היה גנרטור כוח נייד מפיתוחה של Mesodyne. הגנרטור הנייד משתמש בהמרה תרמו-פוטו-וולטאית של אנרגיה, ההופכת דלק לחשמל ב"תיווך" של חום ואור, כדי להפעיל מכשירים. היא אמורה לצמצם את משקל הסוללה שנושא החייל ב-75% ולאפשר לו לשאת 2 גלון מים, יותר תחמושת או פשוט לשפר את ניידותו.

גם טכנולוגיה זו נועדה לספק חלופה לסוללות הליתיום-יון הרגילות, העלולות להוות סכנה לבטיחות הצבא.

לאחר שישה חודשים, לאחר שיוכיחו את הקונספטים, ייבחר המנצח שיזכה ב-200 אלף דולר, לפי nationaldefensemagazine.org.