This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ספינה בלתי מאוישת מתוצרת אלביט מערכות השלימה לאחרונה סדרת ניסויים ימיים בתנאים מאתגרים.

במהלכם, הפעילה הספינה הרב-תכליתית Seagull את מערכת סונאר המפתח הסינתטי הנגררת KATFISH מתוצרת Kraken Robotic Systems.

ניסויים אלה מתווספים לסדרה מוצלחת של ניסויים ותרגילים של ה-Seagull באמצעים נגד מוקשים במהלך השנתיים האחרונות, כולל בהשתתפות עם חילות ים מערביים ואחרים.

לספינה הבלתי מאוישת משך שהיה של ארבעה ימים בדרגה Sea-State 5, והיא מסוגלת לבצע משימות חיפוש סונאר מפתח סינתטי (SAS) בעצמה או כחלק ממערך MCM.

הספינה פעילה מבצעית בחיל הים הישראלי ותואמת באופן מלא לתקנות הבינלאומיות למניעת התנגשויות בים, כך נמסר בהודעת החברה.

 

ה-KATFISH המתופעלת באופן פעיל היא פלטפורמה חכמה נגררת, שמיועדת במיוחד לאיתור מוקשים ומטעני נפץ מאולתרים תת-ימיים במהירות גבוהה. המערכת מספקת תמונות באיכות אולטרה HD של קרקעית הים ומיפוי עבור מגוון ישומים מסחריים וצבאיים, ומסוגלת להעביר את נתוני הסונאר בזמן אמת.

כאשר היא מותקנת על גבי ה-Seagull, פלטפורמה זו מספקת חישה בביצועים מתקדמים לצורך יכולות בלתי מאוישות מקצה-לקצה של גילוי מוקשים.

ה-KATFISH משוגרת ומוחזרת על ידי אותה מערכת LARS שמפעילה ה-Seagull עבור סונאר הסריקה הצדית שלה SSS, שניתן להתקנה לפי דרישת הלקוח. מערכת סונאר זו מתווספת לרשימה הארוכה של חיישנים ואפקטורים שכבר שולבו בהצלחה על גבי ה-Seagull ומתגברים את המודולריות שלה.