This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה יכולה לעודד חשיבה אחרת על רחפנים, מעבר לשימושים לתצפית וקרב. גופים קטנים שמסוגלים לטוס דרך חללים צרים ולגרור עצמים גדולים יכולים לפתוח אפשרויות חדשות. יחידות יוכלו לקחת איתן לקרב את הרחפנים גם כאמצעי עזר בעלי כוח אחיזה וחילוץ.

צוות חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד ומהמכון הטכנולוגי של ציריך הדגים כיצד שני רחפנים רבי-להב קטנים יכולים לשתף פעולה ולפתוח דלת הגדולה והכבדה מהם באופן משמעותי. החוקרים שאבו השראה חלקית מהתנהגות של צרעות אשר יכולות בשיתוף לגלגל עצם כבד מהן פי 40 על פני הקרקע.

כמו הצרעות, הטכנולוגיה של ה-FlyCroTug משלבת מעוף ותנועה על הקרקע, אך שלא כמו הצרעות הרחפנים נעזרים גם בווים ובגלגלות. בהדגמה, שני רחפנים מגיעים במעוף בזה אחר זה, אחד מהם נוחת על הרצפה ומשחיל התקן משיכה מתחת לדלת והשני מגיע ותולה לולאה על הידית, ואז לאחר שגם הוא נוחת על הרצפה הוא מפעיל גלגלת המושכת בידית כלפי מטה. בשילוב של תנועה והפעלת גלגלות הדלת נפתחת ואז מגיע כלי שלישי ונכנס דרך הדלת הפתוחה.

אמנם בהדגמה מדובר על דלת פנימית, לא נעולה, עם מרווח מתחת ועם ידית נוחה, אך עצם הפגנת היכולת מעלה ללא ספק רעיונות לעתיד.

בעוד שבהדגמה הדלת אינה נעולה, והידית קלה לאחיזה, הרי שבמקרה שקבוצת חיילים או נחתים יצטרכו לשאת איתם רחפנים לפתיחת דלתות, הם ייתקלו בתנאי גישה קשים יותר. אבל מערך דומה של רחפנים עשוי להיות מסוגל לפתוח לרווחה דלת שפוצצה קודם לכן, או לגרור מכשול מהדרך.