This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים חד-פעמיים הם אחד הפרויקטים המעניינים, שמושכים תשומת לב רבה בעולם המחקר. הם עשויים מחומרים זולים כמו נייר או חומרים מבוססי-צללולוז, והם מסוגלים להעביר משלוחי אספקה, למלא משימות צבאיות ועוד.

מערכת התקשורת האלחוטית מהווה מרכיב חשוב של רחפנים, כאשר הכיסוי וההספק הם חיוניים להפעלה אמינה של הרחפן. לצורך יכולות כיסוי רחב, נדרשות לרחפנים אנטנות כל-כיווניות, שיכולות לשדר או לקלוט אותות לכל ומכל הכיוונים, ורמת האות בדרך כלל שווה בכל כיוון.

כיום, מתכננים ומפתחים אנטנות כדי לעמוד בדרישות אלה ביישומים ביטחוניים ומסחריים, וניתן למקם אותן מחוץ או בתוך מבנה הרחפן.

קבוצת חוקרים בוחנת את תרחישי האנטנה הפוטנציאליים עבור רחפנים חד-פעמיים, שיום אחד ניתן יהיה לייצר באמצעות טכנולוגיית הדפסה בהזרקת דיו.

החוקרים מעוניינים לשלב אנטנות לתוך רחפני אוריגמי חד-פעמיים כאשר שתי אנטנות המבוססות על אותה גישה תכנונית מיועדות לשני מצבים.

"הראשון הוא כאשר כל הרכיבים האלקטרונים ומישור הקרקע ממוקמים על הכנפיים. ואילו השני – כאשר הרכיבים האלקטרונים נמצאים בתחתית הרחפן והאנטנה צריכה לצאת מלמטה למעלה".

אחת הצורות הפשוטות ביותר של רחפנים חד-פעמיים ניתנת לפיתוח באמצעות טכניקות אוריגמי, כאשר מקפלים דף נייר ליצירת הרחפן. מדובר בדף סטנדרטי בפורמט A4 אך עבה יותר, המיועד לספק גלישת טיסה יציבה גם כאשר הוא נושא מערכות בקרת אוויוניקה נוספות, כך מדווח drone.below.com.

אנטנה מקוטבת אנכית משמשת גם בבסיס הרחפן העשוי נייר – בעיקר כדי להעריך את שכבות הדיו המטאלי בתהליך הייצור. האנטנה, שממדיה מספיק קטנים כך שניתן להסתירה בתוך החלק האנכי של הכלי ולבודד אותה מהסביבה החיצונית, יוצרה באמצעות אותו תהליך ייצור כמו בפרויקטים קודמים.

החוקרים מאמינים כי רחפני אוריגמי חד-פעמיים יוכלו בעתיד לכלול גם רכיבים אלקטרוניים אחרים, מה שיסלול את הדרך בפני פיתרונות רחפן חד-פעמי באינטגרציה מלאה.