This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

האינטרנט של הדברים (IoT) ממשיך להתפתח בקצב מהיר בכל המגזרים. רוב היישומים משתמשים בטכנולוגיה קיימת ומשלבים אותה עם חיבור מכשירים במטרה לשיפור הביצועים העסקיים והורדת העלויות. אבל התרחבות זו של המכשירים המחוברים יוצרת בעיות אבטחה שרק מוגברות כתוצאה מכך שמכשירים אינם מיוצרים בהתאם לתקן מתאים.

לאחרונה נקבע תקן בינלאומי חדש שימקסם את היתרונות ויצמצם את הסיכונים עבור ה-IoT. הוא משקף את העליה בשימוש בטכנולוגיה המחוברת והצורך בפרקטיקה עולמית אחידה עבור הסוגים השונים של הטכנולוגיות החדשות.

התקן החדש הוא: ISO/IEC 30141 IoT – Reference architecture ומטרתו לספק סטנדרטיזציה בינלאומית לארכיטקטורה של התחום באמצעות שימוש באמצעים משותפים מבחינת אוצר מילים, תוכניות שניתנות לשימוש חוזר והנחיות לשיטות עבודה מיטביות.

התקן החדש יספק מסגרת משותפת למתכננים והמפתחים לצורך הפקת מערכות אמינות – מהימנות, בטוחות, מכבדות פרטיות ומסוגלות להתמודד טוב יותר עם אתגרים כמו אסונות טבע והתקפות, כך מדווח digitaljournal.com.

בעיית אבטחת הסייבר היא תוצאה של ה"בהלה לשוק", הריצה ללא מחשבה על אבטחה. כדוגמא לבעיות אבטחה, עסקים רבים מביאים מכשירים בלתי מאובטחים לתוך הרשתות שלהם, ואינם מעדכנים את התוכנה. יתרה מזאת, מחברים את המכשירים הקיימים למכשיר IoT בלי לספק הגנה מתאימה כנגד האיומים החיצוניים.

רוצים להתעדכן בכל החידושים ב-IoT? השתתפו בכנס והתערוכה IoT 2018

לפרטים/ביתן/חסות: [email protected]