This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה עשויה לסלול את הדרך בפני ספינות חצי-אוטונומיות המאוישות על ידי צוותים מצומצמים בלבד. העברת חדרי הבקרה הימיים הנמצאים כיום על הספינות אל היבשה עשויה להוריד את הסיכון למלחים ולשפר את הבטיחות במהלך קרב. לפיתוח זה פוטנציאל לשנות לחלוטין את הלוחמה הימית ולהגביר בצורה משמעותית את מודעות המצב והיעילות של אנשי הצוות.

על פי חזון זה, המפקדים של ספינות חיל הים הבריטי יוכלו בעתיד לשלוט בהן מהיבשה באמצעות קסדות מציאות רבודה חדשות וטכנולוגיות של בינה מלאכותית.

הטכנולוגיה החדשה, מפיתוחה של BAE Systems הבריטית, מבוססת על התפיסה ש"חדר הבקרה העתידי של חיל הים.. כבר לא יימצא על סיפון כלי השיט. אנחנו חושבים שזה יעבוד מפני שידוע לנו שטייסים במדבר של טקסס יכולים לשלוט ברחפנים שטסים מעל אפגניסטאן. אז למה שלא נציב את קציני האוניות במקום מוגן, במקום על הספינה?", שואל פרנק קוטון, סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה לתחום המערכות הימיות.

הוא מעריך כי יקח זמן להטמיע את הטכנולוגיה, מפני שהיא מנוגדת לחלוטין למסורות הימיות לפיהן מפקד הספינה צריך להיות על הספינה, אבל מבחינה טכנית היא אפשרית.

בחדרי הבקרה, או חדרי המבצעים שעל ספינות הקרב מועבר למפקדים כל המידע שנאסף ברציפות על ידי ציוד הספינה, הכולל מכ"ם, סונאר ומצלמות, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות טקטיות.

בניגוד לחדרי הבקרה הקיימים על הספינות, בהם הקצינים בדרך כלל יושבים, ופגיעה על ידי האויב עלולה להפיל אותם לרצפה, הרי שבחדרי בקרה שיוצבו ביבשה הקצינים יוכלו להסתובב בחדר בצורה חופשית.

הטכנולוגיה תשפיע על מכלול הלוחמה הימית. הבינה המלאכותית שפותחה עבור חדרי הבקרה החדשים תוכל לאתר איומים נכנסים על ספינת מלחמה ולתת לה עדיפות מיידית כך שהמפקדים יידעו באילו ספינות אויב לפגוע קודם.

משקפי המציאות הרבודה יאפשרו לקצין המשמרת האמון על בטיחות הספינה לעבוד מחוץ לחדר הבקרה, ועם זאת להיות מסוגל לראות נתונים טקטיים ומידע חיוני אחר. פירוש הדבר שהקצינים יוכלו לראות דרך ערפל ולחות בים ולהבחין בספינות ומטוסים שאותרו על ידי מערכות המכ"ם של הספינה.

BAE משקיעה £20 מיליון בטכנולוגיות מציאות רבודה ובינה מלאכותית כדי לפתוח ישומים עתידיים עבור ספינות קרב. משקפי המציאות הרבודה ינוסו על גשר הפיקוד של פריגטות הצי הבריטי כך שיוכלו להיות בשימוש בקרב הקצינים עד סוף השנה הבאה.

ציוד המציאות הרבודה בניסוי יהיה משקפי ה-HoloLens של מיקרוסופט.