This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אמצעי לחימה חדש נמצא בשלב מואץ של פיתוח בטורקיה, ומיועד לחי"ר מוטס, כוחות אמפיביים וכוחות מיוחדים.

טיל הנ"ט המונחה הנישא, 125 מ"מ לטווח קצר פותח על ידי יצרנית הנשק הטורקית Roekstan. ה-Karaok הוא מערכת נשק לשימוש בודד, טיל כתף בעל טווח של לפחות 1000 מ'. משקלו פחות מ-25 ק"ג (המשגר והאפקטור), ואורכו של ה-Karaok מגיע ל-110 ס"מ.

הטיל מצויד בראש נפץ כפול שמשקלו לא פורט, ומוטור רקטה חדש שפותח בטורקיה, היברידי דו-שלבי (שיגור וטיסה), שגם משקלו לא צוין. הוא מיועד לאפשר ירי מתוך חלל סגור.

אפשריות השיגור כוללות נעילה לפני שיגור, נעילה לאחר שיגור, ושגר ושכח; אפשרויות הפגיעה כוללות תקיפה עילית וישירה.

ניווט במהלך פעולה מתאפשר באמצעות יחידת IMU עם הנחיה סופית באמצעות פיתרון מחפש הדמיית אינפרה-אדום המתבסס על פיתוחים קודמים של החברה בתחום טילי הנ"ט המונחים. "פיתוח ה-Karaok בעל הטווח הקצר ממנף את הלקחים שנלמדו בהבשלה של טילי הנ"ט אינפרה-אדום המונחים שלנו – ה-Umtas לטווח רחוק (8 ק"מ) וה-Omtas לטווח בינוני (4 ק"מ)", כך מסר מקור רשמי ל-jaens.com.

לדבריו, הקונספט של טילי ה-karaok "מספק פיתרון נ"ט חדש קל משקל במענה לדרישות יחידות החי"ר לתגובה מהירה, בפרט הכוחות המיוחדים".

ב-janes.com מבינים כי החברה חתמה על חוזה עם משרד ההגנה הטורקי לאספקת טילי הנ"ט החדשים.