This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השילוב בין טכנולוגיות כלי טיס בלתי מאוישים, בינה מלאכותית ועיבוד תמונה אוטומטי יכול לסייע לרשויות החשמל והאנרגיה לבצע בדיקות של מתקני חשמל ולקבל החלטות מבוססות מידע. מחקר חדש שמתקיים כעת בודק ומעריך את יכולותיהם של רחפנים לבצע בדיקה והערכה אוטומטיות ועיבוד תמונה בתחום זה.

רשות החשמל של ניו יורק, ה-NYPA, משתפת פעולה עם המכון לחקר החשמל EPRI בפרויקט שיבצע ניסויי שטח בטכנולוגיות חדשות במטרה להפוך את בדיקות מערכות החשמל לבטוחות, מהירות ויעילות יותר תוך אספקת פרטים רבים יותר בהשוואה לכלים הקיימים.

רשות NYPA מחזיקה בבעלותה ומפעילה כשליש מקווי אספקת החשמל של ניו יורק במתח גבוה.

"באמצעות מינוף טכנולוגיית רחפנים, רשות החשמל מאמינה כי תוכל לבצע אוטומציה של הבדיקות של מגדלי המתח ולשפר אותן תוך מתן תמונות ברזולוציה גבוה יותר ואספקת יכולות איסוף נתונים משופרות", כך אומר גיל קוויניונס, מנכ"ל ונשיא הרשות.

טכנאים של הרשות יוכלו להציב רחפן בבסיסו של עמוד מתח גבוה ולהתחיל לבצע בדיקה בלחיצת כפתור. הרחפן יבצע בדיקה שגרתית של איסוף מידע על המבנה ורכיביו העיקריים. ברגע שהבדיקה תושלם, הרחפן ישוב לעמדת השיגור שלו ואז יוכל לעבור למגדל הבא כדי לחזור על התהליך, כך לפי power-eng.com.

כדי להפוך את התהליך לאוטומטי יותר, נחקרת תוכנה לניתוח אלפי התמונות שייאספו במהלך כל בדיקה כזו.

תהליכים של למידת מכונה ישמשו לייצור קריטריונים לזיהוי נושאים פוטנציאליים כמו מבודדים סדוקים או שבורים, הצטברות קרח על המגדל או שחיקה של המבנה. בדרך זו תצומצם כמות התוכן שצוותי הבדיקה יצטרכו לסרוק כדי לקבוע את תקינות המגדלים.

פרויקט הבדיקה באמצעות רחפן ועיבוד התמונה האוטומטי מהווה חלק מאסטרטגיות ניהול הנכסים וטכנולוגיות חכמות של רשות ה-NYPA. הוא הושק בראשית 2018 וצפוי להסתיים עד סוף השנה.

התובנות שיושגו במסגרת הפרויקט יאפשרו לרשות לנטר ולתחזק טוב יותר את מערכת החשמל של מדינת ניו יורק המתעתדת להיות מערכת השירות הציבורי הדיגיטלית הראשונה קצה-לקצה בארה"ב.