This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אנשים שאינם מורשים להיכנס באופן חוקי לארה"ב מנסים להשתמש בדרכונים אמריקאים גנובים, קנויים או "מושאלים" כדי לנסות להיכנס למדינה באופן בלתי חוקי. אולם שימוש במסמכי זיהוי של אדם אחר לצורך כניסה לארה"ב מהווה הפרה של חוק ההגירה האמריקאי ועלול להסתיים בתביעה פלילית.

שני מקרים שארעו לאחרונה בהם אנשים ניסו להיכנס לתחומי ארה"ב במעבר סאן לואי באריזונה סוכלו בהצלחה בזכות טכנולוגיית זיהוי הפנים החדשה, כך לפי homelandprepnews.com.

הזיהוי משקף את הפעם הראשונה בה פושעים נתפסו באמצעות טכנולוגיה ביומטרית בסביבת מעבר קרקעי. כעת משתמשות רשויות המכס והגבול בטכנולוגיה לזיהוי נוסעים בכניסה וביציאה.

טכנולוגיית השוואת הפנים החדשה זיהתה חוסר התאמה בין הדרכונים לבין האנשים שניצבו בפני פקידי המכס והגבול. שני החשודים הם מקסיקנים, האחד הציג כרטיס מעבר גבול ואילו השני הציג מסמך תושב קבע, אך אף אחד מהמסמכים לא היה שייך להם, כך הסתבר. כאשר הופנו לבדיקה נוספת נחשפה האמת והם נעצרו על ידי רשות המכס והגבול.

“טכנולוגיית השוואת הפנים מהווה צעד חשוב עבור רשות המכס והגנת הגבול בהגנה על ארה"ב ממגוון איומים"" אמרה פטרה הורן, מנהלת ברשות. "גורמים פליליים ממשיכים לחפש אחר טכניקות יצירתיות להיכנס לאר"ב באמצעות מסמכים אמיתיים גנובים". "הטכנולוגיה החדשה למעשה מונעת מכל אדם להשתמש במסמכים האמיתיים של מישהו אחר".