This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ככל שגוברת הפופולריות של הרחפנים, והיכולות האופרטיביות שלהם מתקדמות יותר, למרבה הצער הם מנוצלים גם למטרות בלתי חוקיות, כמו נשיאת מכשירי טלפון, נשק וסמים לאסירים במתקני כלא, לפעולות סיור בלתי חוקיות ואף להתקפות טרור.

איך ניתן לאתר מידע על רחפנים בלתי מורשים, על ידי סוכנויות אכיפת החוק? כאשר רחפן המעורב בפעילות בלתי חוקית נחשף, החוקרים צריכים לחלץ, לפענח ולראות את הנתונים כדי להשיג מודיעין לפעולה שיוביל אותם למפעילים ולמארגני הפעילות הלא-חוקית. צעדים אלה כוללים חשיפת נתיבי טיסה, מקום השיגור, התנהגות ומידע חיוני נוסף שיכול לזהות את המפעילים. טכנולוגיה חדשה מספקת לחוקרים יכולות חדשות לבצע זאת.

מערכת ה-XRY Drone מבוססת על שיתוף פעולה בין URSA לבין MSAB, שפעלו יחד להשיג גישה ולפענח את הנתונים של כמה מדגמי הרחפנים הנפוצים ביותר.


באמצעות המערכת, אפשר להוציא נתונים מ"הקופסה השחורה" של הרחפן, מתיקיות בזיכרון, ומטלפונים חכמים ששימשו לבקרת הרחפן. החוקרים יכולים לראות את נתיבי הטיסה, תמונות, וידאו, ולקבל גישה למידע נוסף המסייע בזיהוי החשוד או החשודים בהפעלת הרחפן, כך מדווח officer.com.

הפיתוח החדש מצטרף לקו המוצרים XRY מפיתוחה של MSAB, הנמצא בשימוש נרחב על ידי רשויות האכיפה כאמצעי לגילוי נתונים מטלפונים ומכשירים ניידים אחרים.

חברת URSA מפתחת מערכי אנליטיקה לגורמי צבא, אכיפת חוק ותשתיות מסחריות בארה"ב. שירותיה בתחום הזיהוי הפלילי משמשים את מינהל התעופה הפדראלי, הגנת הגבול והמכס, וסוכנויות אכיפה מקומיות ומדינתיות ברחבי ארה"ב.

MSAB היא חלוצה בתחום הטכנולוגיה לזיהוי פלילי עבור בדיקת מכשירים ניידים.