This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ייתכן כי העתיד הקרוב של טיסת הרחפן צופן תעופה רצופה, ללא הצורך להטעין או להחליף סוללה על האדמה. חברה אמריקאית בעלת מרכז הנדסה ברוסיה פיתחה מערכת טעינה שתטעין את סוללת הרחפן תוך כדי טיסה, דבר שיאפשר שהייה בלתי-מוגבלת באוויר.

מערכת הטעינה האלחוטית, נכון לעכשיו, נראית כלולאה בצורת משושה. הרחפן שוהה באזור הלולאה כמספר דקות לטעינה. החברה (Global Energy Transmission, או GET) הקימה לולאת חוטי חשמל גדולה, הנתמכת על ידי עמודים בגובה של מספר מטרים מעל האדמה. הקוטר של אזור הטעינה הוא בערך כ-10 מטרים, המקנה גם לרחפנים גדולים בעלי שמונה מנועים מספיק מקום לרחף בטווח הלולאה.

כדי להיטען, הרחפנים מצוידים בחוטי חשמל המקיפים את המנוע, וכך מקבלים זרם חשמלי מהלולאה. על ידי העברת 12 קילוואט של כוח חשמלי, הרחפן נטען במהירות המאפשרת לו להישאר באוויר. בנוסף, המערכת ניידת בצורה המאפשרת פירוק והקמה לפי הצורך.  

אמנם חלופה מהירה יותר היא נחיתה והחלפת הסוללה, אך אפשרות זו נכונה כשמדובר ברחפן יחיד. נחיל של רחפנים אוטונומיים המסוגלים להטעין את עצמם כאשר הסוללה נחלשת הוא החזון של המערכת. במאמץ לייעל את השיטה, מספר רחפנים מסוגלים להיטען בלולאה בו-זמנית. עם הקמת מספר עמדות, התוצאה היא צבא של רחפנים שלעולם לא יצטרכו לנחות.

החזון הוא הקמת הלולאות במרחק של כמספר קילומטרים אחת מהשניה, וכך רחפן, או מספר רחפנים, יוכלו לעקוב ולפקח על אזור מסוים ברציפות בלי הפרעות ובלי צורך באדם שיחליף את הסוללה. הרחפן יטוס מעמדה לעמדה בעת הצורך ובהתאם למסלול הרצוי.

עמדות הטעינה יכולות לפתור את בעיית הטווח הפיזי המוגבל שהרחפנים של היום חווים כתוצאה מסוללה מוגבלת, כך לפי dronedj.com.

פתרונות נוספים לבעיית הטווח הפיזי הם, לדוגמה, מקורות דלק חלופי כגון מימן, המסוגל להאריך את טיסת הרחפן, אך אלה עדין מוגבלים, כך לפי newsatlas.com.

עמדות הטעינה האלחוטיות הן צעד חשוב לקראת עתיד בו רחפנים יכולים לטוס באופן רצוף ללא כל מגבלה.