This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה לביטחון המולדת בארה"ב משקיעה בטכנולוגיית למידה חישובית שעשויה לסייע למדינות אחרות לתגבר את אבטחת שדות התעופה שלהן ללא כל עלות.

מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה העניק סכום של $200,000 לחברת DataRobot לצורך תחילת הניסויים בפלטפורמה האוטומטית המבוססת למידה חישובית, שתאפשר לשדות תעופה להעריך סיכונים מצד נוסעים ספציפיים במהירות וביעילות.

במידה שדגם האבטיפוס יוכיח הצלחה, המחלקה לביטחון המולדת תשתמש בטכנולוגיה כדי לתגבר את מערכת הערכת הנסיעות הגלובלית GTAS המופעלת על ידי רשות המכס והגנת הגבול.

ישום זה המבוסס על קוד פתוח – מערכת סריקה וניתוח של נתוני הנוסעים לצורך תגבור הביטחון העולמי – מיועדת לסייע לממשלות ברחבי העולם, שחסרות את המשאבים הדרושים כדי להעריך סיכוני טיסה, לתגבר את אבטחת שדות התעופה שלהן לפי סטנדרטים אמריקאים.

חוקרים בתחום מדעי הנתונים יכולים לבדוק את הנוסעים ולחזות את הסיכונים מצד נוסעים ספציפיים.

אניל ג'ון, מנהל תוכנית המחקר על ניהול זהות במינהל המדע והטכנולוגיה מסר ל-nextgov.com כי באמצעות ה-GTAS מדינות יוכלו לתגבר בטיחות תוך המנעות מעלויות.

יחד עם זאת, כיום התוכנה עדיין זקוקה לשיפורים טכניים, והאופי המשתנה במהירות של תחום האבטחה הופך את הדגמים החדשים למיושנים כבר ברגע שהושלמו. למידה חישובית אוטומטית יכולה להאיץ תהליך זה ובו זמנית לאפשר לחוקרים שאינם מדעני נתונים למצוא מודלים שפועלים טוב יותר עבורם, מוסיף ג'ון.

בעזרת התוכנה של DataRobot, האנליסטים יכולים להריץ מודלים אחד מול השני כדי למצוא מי מהם המתאים ביותר לחיזוי מסוים. כתוסף למערכת GTAS, הפלטפורמה החדשה תוכל לצמצם את המחסומים הטכניים לשימוש בתוכנה ולאכוף על מדינות נוספות לאמץ את הטכנולוגיה, הוסיף ג'ון.

לאחר השלמת הפיתוח, החברה תנסה את הפלטפורמה במגוון תרחישים מבצעיים לפני שתגיע לשוק.